Svenska folkskolans vänner och Moomin Characters startar skolnätverk för att inspirera till läsning i skolorna

På tisdagen lanserade Svenska folkskolans vänner (SFV) och Moomin Characters skolnätverket Haru. Nätverkets uppdrag är att stödja skolelevers läsfärdigheter.

Namnet Haru syftar på ön Klovharun utanför Pellinge i Borgå skärgård.
HBL
09.03.2022 10:52
Skolnätverket Haru kommer att erbjuda pedagogiskt material till skolor, med koppling till läroplanen. Nätverket riktar sig inledningsvis till årskurs 1-6 i den grundläggande utbildningen och verksamheten kommer inledas under hösten 2022. Skolor som är intresserade av nätverket ska själva ansöka om att få komma med.
Nätverkets koordinator Annette Jansson säger i ett pressmeddelande från SFV att skolorna som ansluter sig till nätverket kommer få ta del av verkstäder med elever och lärare, pedagogiska träffar och material som handlar om bland annat läsning och flaggdagar.
Haru administreras av SFV som tillsammans med Moomin Characters finansierar nätverket. De samarbetar också med ett tiotal ideella organisationer kring nätverket.
Namnet Haru syftar på ön Klovharun utanför Pellinge i Borgå skärgård, där Tove Jansson och Tuulikki Pietilä bodde under somrarna. I pressmeddelandet skriver man att målet med nätverket är "en trygg, öppen och hållbar skolvardag, där varje barn mår bra och har utrymme att hitta sina egna styrkor."

ANDRA LÄSER