Människans formbarhet – eller kampen om det sista organiska

Cyborgen, hybriden mellan människa och maskin, håller på att bli en realitet att räkna med samtidigt som vetenskapen gjort det möjligt att fabricera känslor och humör. I sin strävan att förbättra sig själv kämpar människan mot naturen – och verkar samtidigt lida av att fjärmas från den.

Vi ”teknologiserar” oss själva, och förundras över de omåttliga innovationer som finns i metaversumet – men sörjer också förlusten av en påstådd koppling till naturen, skriver journalisten Nora Lång i sin essä.
Norah Lång
01.05.2022 06:01
Den 7 januari i år låg amerikanske David Bennett, 57, i en operationssal i Baltimore för att genomgå ett banbrytande ingrepp. Operationen var en milstolpe på vägen mot att använda organ från djur för att rädda människoliv. Läkarna hade bedömt att Bennett, som varit sängbunden i flera månader, inte kunde ta emot ett mänskligt hjärta. ”Det stod mellan att dö eller att genomföra den här transplantationen. Jag vill leva”, sa han i ett uttalande från University of Maryland Medical Center.

ANDRA LÄSER