OS-valspråket har rättats

06.04.2022 13:13
I en insändare (HBL 2.4) med rubriken "Obegripligt latin för OS" skrev jag att den latinska formulering av OS' valspråk som jag hade läst i medier inte var begripligt latin.
Nu har jag till min glädje fått information att texten har rättats. De finska latinisterna docent Reijo Pitkäranta och professor Tuomo Pekkanen skrev ett brev till den finska IOK-medlemmen Sari Essayah i vilket de påpekade felet och bad att den olämpliga formen communis skulle ändras till communiter. Essayah förde frågan vidare till IOK, som också hade fått andra kommentarer om texten och som vid ett möte inför de Olympiska spelen i Tokyo slog fast att valspråket lyder Citius altius fortius – communiter, vilket översätts med ”snabbare, högre, starkare – tillsammans”.
Jag anser inte att informationen om det nya valspråket, och om att skrivningen med communis är felaktig, har varit tillräckligt tydlig.

Robert Luther,

pensionerad lärare i latin, Helsingfors

ANDRA LÄSER