Insändare: Ö-samhällen behöver förutsättningar att utvecklas

27.10.2022 18:18
I en insändare (HBL 20.10) lyfter Peter Ståhlberg från Wasaline frågan om ett tillfälligt undantag från EU:s handel med utsläppsrätter för trafik till mindre öar. Ståhlbergs intresse för grön omställning är givetvis lovvärt och något att instämma i. För oss som lever mitt i Östersjön är det självklart att vara måna om att framtida generationer ska få uppleva ett friskt och välmående hav. Däremot tycks Ståhlberg ha missförstått varför Ålands landskapsregering förespråkar det här undantaget och därför vill jag redogöra för bakgrunden.
I princip alla varor som transporteras till och från öriken går på köl. Det gäller för såväl öar i Grekland och Spanien som för Åland. Ökade kostnader för transporter till sjöss leder till att invånarna får betala ett högre pris för resorna, högre kostnader för frakt och således dyrare priser i handeln. Det leder också till försämrad konkurrenskraft då det blir dyrare att exportera varor. Till råga på allt kan det även leda till färre turer när rederierna gör sina lönsamhetskalkyler vilka är baserade på utbud och efterfrågan.
Att sjöfarten är extremt viktig för möjligheten till ett fungerande liv på Åland fick vi ytterligare en påminnelse om under pandemin. Trots att Finland klarade sig relativt bra genom den drabbades den åländska ekonomin enormt när sjöfarten minskade. Samtidigt som EU:s bnp krympte med 5,9 procent var motsvarande siffra för Åland 15,5 procent. Åland var därigenom den region som drabbades sjätte hårdast i hela EU, hårdare än många av de ö-samhällen som utan tvekan kommer att få ta del av det här undantaget om det går igenom.
Frågan är alltså mycket större än bara en fråga om rederiers lönsamhet. Det handlar om möjligheterna för folk att leva sina liv i ö-samhällen. Ett högre pris för transporter är på det viset direkt sammankopplat med den enskilda människans leverne.
Omställningen är också viktig för sjöfarten och det behövs en framtidsorienterad klimatpolitik för att åstadkomma en sådan. Faktum är dock att det i dag inte finns någon utsläppsfri teknik att tillgå i världen och det är således inte möjligt för rederierna att investera bort sina utsläpp på kort sikt. Även om det fanns tillgänglig teknik hade den snabba takten som man planerar införa utsläppsrätterna omöjliggjort ett undvikande av desamma.
Rederierna är fullt medvetna om att framtiden är fossilfri och satsar på att utveckla ny teknik, men det går inte att genom politiska beslut tvinga fram teknik som i dag inte existerar på kort varsel utan hänsyn måste tas till verkligheten som den tekniska utvecklingen befinner sig i. Ett för snabbt införande av utsläppsrätter riskerar att ta bort de ekonomiska resurser som rederierna är beroende av för att utveckla ny klimatsmart teknik och takten är således kontraproduktiv.
Med ett tillfälligt undantag från handeln med utsläppsrätter säkrar vi att det inte blir skärgårdsbefolkningen som tar smällen medan den tekniska utvecklingen går framåt utan att ta bort incitament för rederierna att göra de investeringar som krävs för att ha kraftigt minskat sina utsläpp till 2030.
Tanken med utsläppsrätter är inte att försämra mindre örikens möjligheter att existera utan att hitta lösningar på våra gemensamma utmaningar med utsläppen. Hela landet och hela EU ska ha möjligheter att leva, inte bara storstadsregionerna. Vi är glada att den bilden delas av EU:s medlemsstater som godkänt det här undantaget och vi utgår från att förhandlingarna går vidare i positiv riktning.
Christian Wikström, infrastrukturminister, Ålands landskapsregering

ANDRA LÄSER