Världens börser fortsatte falla – virusoron raderade nästan 10 procent av värdet på Helsingforsbörsen

Börsraset fortsatte på fredagen i spåren av coronaviruset. Helsingforsbörsen stängde med en nedgång på 2,94 procent.

Helsingforsbörsen backade under veckan.
Nästan 10 procent av aktiernas värde på Helsingforsbörsen utraderades under veckan, då oron för coronavirusets följder fick fäste på marknaden. Andra länders börser följer samma mönster.
ANDRA LÄSER