Att köpa inhemskt gör oss inte ett dugg rikare

”Om du tycker att 'finländskt' är ett argument som har värde för dig, köp inhemskt och njut av det, för all del.”

I och med att världspolitiken presenterar sina hotfulla sidor – pandemin, Kina, Ryssland … – tycker jag mig skönja en politisk efterfrågan för nationalism. Allt oftare uttrycks det i form av en vädjan att köpa inhemska produkter. När man köper från finländska företag, påstås det, skapar man arbetstillfällen för finska löntagare, och då ökar sysselsättningen i Finland. ”Att välja finländska produkter eller tjänster är ett ansvarsfullt val som påverkar sysselsättningen”, står det på hemsidan av Förbundet för finländskt arbete. Verkar plausibelt, eller hur?

ANDRA LÄSER