Varken Vasa eller Korsholm behöver kortsiktigt och destruktivt revirtänkande

Ett starkt Vasa-Korsholm stärker Kvarkenregionen, stärker Finland och stärker solklart i synnerhet de svenskspråkigas verksamhetsförutsättningar och därmed svenskans ställning i Finland.

"Vi har i Vasa funnit världens bästa samarbetsklimat. Olika företag, utbildningsenheter, staden och människorna samverkar på ett sätt som hela ekosystemet har stor nytta av." Ungefär med dessa ord beskrev Wärtsiläs koncernchef Vasa i samband med lanserandet av en 200 miljoner euros nyinvestering tidigare i höst.
Tillsammans kommer Vasa stad och privata intressenter under kommande år att investera ytterligare hundratals miljoner euro i olika strategiska framtidsprojekt. Det kan nämnas att vi för en dryg vecka sedan tillsammans med våra svenska vänner i Umeå även beställde en ny unik miljövänlig färja för 120 miljoner euro för att fördjupa det nordiska samarbetet över Kvarken – samtidigt som vi ännu starkare knyter upp oss till globala varu- och värdeflöden.
Allt från batteritillverkare till mer traditionella investerare visar starkt intresse för regionen. Vi arbetar stenhårt för att skapa förutsättningar för tillväxt och mångsidiga arbetstillfällen åt kommande generationer. Ingen skall tvingas emigrera eftersom just emigration är det överlägset största hotet mot regionens framgång och svenska språkets ställning.
Ett bland många projekt 2019 är att ombilda Kvarkenrådet till en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS) – det vill säga få specialstatus inom EU. Detta starka område inom en radie av drygt 100 km består av de österbottniska landskapen och Västerbotten – drygt 700 000 människor – varav cirka hälften har svenska som modersmål. Den andra hälften talar cirka 100 olika modersmål. Vi har över 100 nationaliteter enbart i Vasa och vi har även ett utmärkt språkklimat i regionen.
Som stadsfullmäktiges ordförande i Vasa är jag ödmjukt stolt över i synnerhet Vasa stads och Umeå kommuns sätt att enhälligt över partigränserna gå in för gemensamma stora projekt. Att SFP som största parti i Vasa har möjligheten att aktivt med olika intressenter driva utvecklingen mitt i Nordens starkaste energiteknologikluster – i en tid då hela världen skriker efter nya intelligenta och klimatsmarta lösningar – stärker på alla sätt såväl partiet som svenskan. Även om det för oss är fullständigt självklart kan det vara på sin plats med en påminnelse om att SFP i Vasa bär ansvar för utveckling av hela regionen. Vi skiljer inte på människor utifrån nationalitet eller modersmål.
På tal om att skilja på människor ingick i HBL (Debatt 29.1) en insändare av Henrik Lillhannus med direkta sakfel och anklagelser om att Vasa skulle vilja "slakta" sin närmaste och bästa granne Korsholm. Vasa och Korsholm har sedan länge vuxit ihop och är beroende av exakt samma arbetsmarknad samt kritiska och strategiska samhällsfunktioner. Att korsholmsfullmäktige tagit initiativ till fusionsförhandlingar är helt naturligt och välkommet.
Inget tyder på att statliga resurser eller starka tvåspråkiga institutioner eller funktioner heller framöver koncentreras till de minsta städerna i landet. Än mindre till de byar som 1973 slogs ihop till dagens Korsholm. Byarna kommer framöver att blomstra som en del av en stark region – inte genom murar mellan arbetskamrater och släktingar.
För vänner i huvudstadsregionen – med allt från universitetssjukhus till otaliga huvudkontor och perfekt asfalt runt hörnet – kan det ibland vara svårt att förstå att vi österbottningar, trots stark exportindustri, stora privata satsningar på forskning samt landets högsta sysselsättningsgrad, ständigt tvingas kämpa för att stärka våra sjukhus och högskolor, försvara hovrättens existens, lobba för bättre vägar etcetera. I ett läge där alla viktiga stadsregioner redan tidigare – ofta strategiskt styrt av regionens starka parti – gått in för kommunsammanslagningar är det nu hög tid att även stärka Österbottens huvudstad Vasa.
Ett starkt Vasa-Korsholm stärker Kvarkenregionen, stärker Finland och stärker solklart i synnerhet de svenskspråkigas verksamhetsförutsättningar och därmed svenskans ställning i Finland. En sällan skådad domänvinst för svenskan. Genom att regionen utvecklar klimatsmarta teknologiska lösningar för världsmarknaden är vi dessutom med och räddar världen. I en sådan dynamisk region behövs inga kommunmurar eller övrigt kortsiktigt och destruktivt revirtänkande.

Joakim Strand

stadsfullmäktiges ordförande (SFP), riksdagsledamot, Vasa

ANDRA LÄSER