Det är skatterna som ger stater framgång

I en bok med imponerande detaljkunskap skriver historikern Antti Kujala att ett gemensamt drag för framgångsrika stater är att de kunnat genomföra en effektiv beskattning.

Den historiska redogörelsen av beskattningen i olika tider och länder i Antti Kujalas bok är torr som en skattedeklaration. När det blir tal om skatter och välfärdssystem i dag förvandlas författaren till en politisk skribent med polemisk udd.
Mikael Kosk
07.02.2022 10:00
Skatter har sällan varit populära bland dem som de uppburits av. Makthavare har påtvingat sina undersåtar skattebördor som inte kommit dem själva till godo utan tjänat elitens intressen. Skatterna har finansierat kronan, kyrkan och krigen. Genom historien har utskrivning av soldater varit en av de centrala formerna av skatter och den värsta bördan av alla.

ANDRA LÄSER