THL: Nyblivna föräldrar känner mest ensamhet i Kajanaland – stor variation mellan regionerna

Det förekommer en hel del variation mellan olika regioner då det gäller nyblivna föräldrars upplevelse av ensamhet och utmattningssymtom, visar en undersökning gjord av Institutet för hälsa och välfärd.

I Kajanalands välfärdsområde upplever var fjärde förälder ensamhet efter att de fött barn, medan motsvarande siffra i Mellersta Nylands välfärdsområde är färre än var tionde, uppger Institutet för hälsa och välfärd.
Andelen nyblivna föräldrar som är nöjda med sin situation är relativ jämnt fördelade runtom i Finland, uppger Institutet för hälsa och välfärd (THL).
Däremot förekommer det variationer både mellan och inom olika välfärdsområden då det gäller föräldrars upplevelse av till exempel ensamhet och utmattningssymtom.

Ensamhetskänsla

I Kajanalands välfärdsområde upplever var fjärde förälder ensamhet efter att de fött barn, medan motsvarande siffra i Mellersta Nylands välfärdsområde är färre än var tionde. Siffrorna gäller den förälder som fött barnet.
Enligt undersökningen är det sällsynt att den andra föräldern upplever ensamhet.
Reija Klemetti, forskningschef vid institutet, säger att regionerna nu har möjlighet att dra nytta av de preliminära resultaten.
”Utifrån informationen kan de vid behov överväga åtgärder för att öka familjernas välbefinnande, även om en bild som baseras på ett lågt svarsantal inte är helt tillförlitlig”, säger Klemetti i ett pressmeddelande.

Utmattningssymtom

Också utmattningssymtomen är vanligare bland den förälder som fött barnet. Flest upplevde utmattning i Kajanalands välfärdsområde, drygt 40 procent. Symtomen var mest sällsynta i Egentliga Finlands, Egentliga Tavastlands och Mellersta Nylands välfärdsområden, 30 procent.
Hos den andra föräldern var symtomen vanligast i välfärdsområdena Helsingfors, Österbotten, Lappland och Mellersta Österbotten.
Resultaten framgår av en enkätundersökning som utfördes i mars-december 2020. I undersökningen deltog föräldrar till barn i åldern 3-6 månader.

ANDRA LÄSER