EK: Valmets rekrytering den största sedan 1990-talet

Då Valmet Automotive gick ut med att man vill nyrekrytera över tusen personer var det frågan om en av de största finländska kampanjerna under de senaste årtiondena. Ledande nationalekonomen Penna Urrila på Finlands näringsliv EK uppger att han inte kommer ihåg något liknande fall sedan elektronikindustrins uppgång i början på 1990-talet.

Över tusen får jobb på Valmet.
Nystad har för tillfället bara omkring 15 000 invånare. Det kommer knappast att finnas tillräckligt med bostäder för alla nya arbetare.
– Vi undersöker om man snabbt kan få upp tillfälliga bostäder i form av baracker eller andra tillfälliga lösningar. De som kommer längre ifrån kunde bo här under veckan och återvända hem till veckosluten, säger Valmet Automotives vd Ilpo Korhonen.
Martti Rantala på NTM-centralen för Egentliga Finland uppger att det behövs flexibla lösningar, både när det gäller arbetstider och boende.
– Vi har diskuterat saken med Miljöministeriet, att man borde få bostadsfinansiering för området. Och pendeltrafiken har förberetts tillsammans med Kommunikationsministeriet, säger Rantala.
Ett konkret förslag finns redan – att kollektivtrafikssamarbetet Föli utvidgas så att det också gäller Nystad. Sex kommuner i närheten ingår i samarbetet. Ovanligt långa arbetsdagar, men mer ledigt är också ett alternativ.
– Skulle man till exempel kunna jobba tre tolvtimmarsdagar i veckan? föreslår Rantala.
ANDRA LÄSER