Ex-ambassadör: Fredsläger på Åland en rysk operation

Parallellt med ryska stora krigsövningen Zapad och svenska försvarsövningen Aurora 17, håller 30 aktivister från Ryssland och Sverige ett läger på Åland. Initiativtagaren Pelle Sunvisson säger att målet är att låta fredsaktivisterna komma till tals. Finlands förra ambassadör i Moskva kallar däremot lägret en rysk påverkningsoperation.

Omstritt läger. Här på natursköna Gregersö lägergård utanför Mariehamn samlas 30 svenska och ryska fredsaktivister parallellt med militärövningarna Zapad och Aurora 17.
Maria Gestrin-Hagnermaria.gestrin-hagner@hbl.fi
26.06.2017 21:00 UPPDATERAD 26.06.2017 21:08
"Åland 17 är den första fredsövningen i sitt slag. Likt de krigsövningar som utvecklats under sekler med nästintill obegränsade anslag kommer den här första fredsövningen att blanda verklighet med fiktion."
Så marknadsförs det svensk-ryska lägret som hålls andra veckoslutet i september på Gregersö lägergård utanför Mariehamn. Övningen har tagit modell av militära övningar och lägerdeltagarna kommer att simulera ett händelseförlopp som börjar från det relativa lugn som rådde för ett decennium sedan till öppet krig. "Medan situationen eskalerar ställs deltagarna inför situationer som prövar deras beredskap att bevara freden. Målen är att lära känna den breda fredsrörelsens svagheter och styrkor, att skapa, upprätthålla och stärka för freden avgörande kontakter samt att utveckla fredsövningen som ett verktyg för hållbar fred", skriver arrangörerna på sin nätsida. Tidsmässigt sammanfaller Åland 17 med två stora militärövningarna – Aurora 17 i södra Sverige och Zapad i västra Ryssland.

Himanen: Ytterst naivt

Finlands förra ambassadör i Moskva, Hannu Himanen, är starkt kritisk till lägret.
– Det är mycket märkvärdigt att just Åland blir skådeplats för ett svensk-ryskt läger av det här slaget. Jag kan inte uttala mig om de svenska aktivisterna är att beteckna som proryska. Men det är ytterst naivt att tänka sig att man skulle kunna främja freden genom att ordna ett läger med svenskar och ryssar på Åland. Jag ser det här som en rysk operation och som ett försök att påverka den allmänna opinionen i såväl Sverige som Finland, säger Hannu Himanen till Hufvudstadsbladet.
Informationspåverkan. Finlands förre ambassadör i Moskva, Hannu Himanen är starkt kritisk till det svensk ryska fredslägret utanför Mariehamn. "Det är ytterst naivt att tänka sig att man skulle kunna främja freden genom att ordna ett läger med svenskar och ryssar på Åland. Jag ser det här som en rysk operation och ett försök att påverka den allmänna opinionen i såväl Sverige som Finland", säger Himanen.
En omständighet som Himanen anser gör lägret utanför Mariehamn ännu mer tveksamt är att det tidsmässigt sammanfaller med Aurora 17 och Zapad.
Enligt arrangörernas beskrivning av lägret är det ingen slump att det hålls på Åland: "Platsen är liksom tiden vald för dess symboliska betydelse. Åland demilitariserades i ett avtal mellan Sverige och Ryssland för över 150 år sedan. Det är ett avtal som sedan dess har respekterats och bekräftats i nya traktat."

"Låter som rysk retorik"

– Det låter mycket ryskt att man i det här läget väljer att ordna ett evenemang av det här slaget på Åland av alla ställen och att man hänvisar till demilitariseringen. Likaså låter det väldigt ryskt att man kritiserar det legitima försvarsbehov som Sverige och andra nordiska länder har, säger Himanen.
Primus motor. Initiativtagaren till fredslägret Åland 17, Pelle Sunvisson, hade på måndagen vägarna förbi Helsingfors där han tog tåget till Ryssland. Där ska Sunvisson tillbringa sommarsemestern för att lära sig förstå landet bättre. Orsaken till att det planerade svensk-ryska fredslägret hålls på Åland beror enligt honom på att Åland ligger mitt emellan Sverige och Ryssland. "Dessutom har Åland en spännande historia som passar vårt tema eftersom Åland är demilitariserat", säger Sunvisson.

Initiativtagaren av en slump i Helsingfors

Hufvudstadsbladet kontaktar Pelle Sunvisson, tidigare ordförande för Svenska Freds Stockholmsavdelning och primus motor bakom lägret. Av en slump råkar Sunvisson befinna sig på genomresa i Helsingfors eftersom han är på väg på semester, först en månad i Ryssland och trakterna kring Bajkalsjön för att därefter åka vidare till Ukraina.
HBL stämmer träff med Sunvisson som på måndag förmiddag anlände till Helsingfors med tåget från Åbo.
– Vi ordnar övningen för att de så viktiga fredsrösterna inte ska tystna. Ju aggressivare läget blir desto tuffare blir det att stå upp för freden. Det krävs förberedelser för att inte låta sig tystas, säger Sunvisson då HBL undrar om motiven.
Av lägrets 30 deltagare har ett dussin svenskar och ett dussin ryssar redan bekräftat sin medverkan.
– Precis som soldater i krigsövningar kommer alla att verka i sina riktiga roller: till exempel som journalister, riksdagsledamöter eller miljöaktivister.
Sunvisson säger att det var betydligt enklare att bjuda in de svenska deltagarna än de ryska.
– I Sverige är det lätt att bjuda in folk, men att samarbeta med ryska organisationer är svårt eftersom de är under stort tryck och blir klassade som agenter om de samarbetar med utlänningar. Därför har vi valt att bjuda in individer snarare än organisationer.
"Alla som i Sverige engagerar sig i fredsfrågan blir förr eller senare kallade för Putinagenter", anser initiativtagaren till fredslägret Åland 17, Pelle Sunvisson.
Sunvisson uppger att svenska riksdagsledamöterna för Miljöpartiet, Annika Lillemets, Valter Mutt och Carl Schlyter redan har tackat ja till att delta i lägret. Arrangörerna försöker också få med ryska dumaledamöter ifall man finner sådana som tror på nedrustning.

Välkomnar ni politiker som företräder Putins Enade Ryssland på lägret?

– Skulle det finnas någon rysk dumaledamot som tycker som vi när det gäller nedrustning så är han eller hon absolut välkommen. Vi har ju redan svenska regeringsriksdagsledamöter på deltagarlistan.

Sunvisson: Aktivister stämplas som Putinagenter

Sunvisson berättar att man under lägret kommer att arbeta med en rad olika scenarier av vilka flera är kopierade från militärövningen Aurora 17 som pågår parallellt.
– Vi utgår ifrån en rad händelseförlopp som vi som fredsrörelse måste vara förberedda på. Desto skarpare läget i Östersjön blir, desto svårare är det att nå ut med fredsbudskapet. Alla som i Sverige engagerar sig i fredsfrågan blir förr eller senare kallade för Putinagenter, säger Sunvisson.
Han tillägger att det visserligen är ännu värre på ryska sidan.
– Där stämplas de som motsätter sig upprustningen eller kriget i Ukraina som utländska agenter. Ju starkare kontakt det är mellan våra fredsrörelser, desto starkare kan vi vara i våra roller.

Varför hålls lägret på Åland?

– Hade vi övat i Sverige hade det blivit en svensk övning och hade vi varit i Ryssland hade det blivit en rysk övning. Åland ligger mitt emellan och dessutom har Åland en spännande historia som passar vårt tema eftersom Åland är demilitariserat.
Att lägret väcker protester, bland annat av Hannu Himanen, verkar inte bekomma Sunvisson.
– Jag är inte alls förvånad. Det är den typen av påhopp som kommer hela tiden. Jag har börjat skaka av mig det där. De har en annan agenda och vill inte ha öppen debatt.

I lägerprogrammet skriver ni att platsen är vald med tanke på att Åland demilitariserades i ett avtal mellan Sverige och Ryssland för över 150 år sedan och ni säger att avtalet har respekterats och bekräftats i nya traktat. Hur tänker ni här? Finlands relation till Ryssland är inte helt oproblematisk eftersom Ryssland har försökt ockupera oss?

– Visst kan vi ta till oss av kritiken eftersom det har varit tider när Åland har befästs och när det har varit militärer på Åland. Det är inte ett problem om man vill nyansera just den beskrivningen av Åland. Men det är inte det som är den stora poängen. Vi ser Ålandsexemplet som något otroligt positivt.
Största delen av lägret, 50 000, finansieras av Svenska freds Stockholmsförening där Sunvisson tidigare var ordförande. Fortfarande saknas 20 000 kronor som man hoppas samla in på annat håll.
– Som en följd av att debatten är som den är har vi inte satt ut någon begäran om donationer på ryska, utan enbart på svenska. Att begära pengar också på ryska vore för kontroversiellt, men visst är det korkat eftersom det skulle finnas människor i Ryssland som också vill stödja sådana här projekt. Men det är otänkbart eftersom vi i så fall skulle beskyllas för att pengarna kommer direkt från Putin.

Skulle ni tacka ja till en donation som via omvägar kommer från Putin?

– Jag svarar så här: Skulle vi ta emot pengar från svenska staten om vi skulle bli erbjudna? Ja, kanske. Problemet är att vi inte får pengar. Det är där skon klämmer.
Rickard Wissman, kommunikationschef för övningen Aurora 17 säger att svenska försvarsmakten inte har några åsikter kring hur utomstående ordnar ett läger.
– Men för svenska försvarsmakten är det viktigt att man inte medvetet sprider falsk information om övningen. Det har förekommit information om att Aurora 17 skulle vara en Natoövning vilket inte stämmer. Det är en svensk övning som går ut på att öka Sveriges militära förmåga, säger Wissman.

ANDRA LÄSER