Hälften av befolkningen vaccinerad – 29 nya fall på måndagen

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar om 29 nya fall av covid-19 på måndagen. Incidensen är just nu högst i Helsingfors och Nyland, Päijänne-Tavastland och Egentliga Tavastland.

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar att 50,8 procent av befolkningen har fått minst en dos coronavaccin.
Totalt 93 850 personer har hittills bekräftats vara smittade av coronaviruset i Finland.
Under de senaste 14 dagarna har 1 297 fall registrerats. Det kan jämföras med 2 354 fall under den föregående tvåveckorsperioden.
Landets incidens, det vill säga antalet nya fall per 100 000 invånare under de senaste två veckorna, är 23,4. Under den föregående perioden var incidensen 42,5.
Incidensen är just nu högst i Helsingfors och Nylands (44,6), Päijänne-Tavastlands (37,2) och Egentliga Tavastlands (25,1) sjukvårdsdistrikt. Lägst är incidensen i Ålands (0) och Norra Savolax sjukvårdsdistrikt (1,6).
Enligt måndagens siffror vårdas 52 coronapatienter på sjukhus runtom i landet. 9 av dem behöver intensivvård.
Enligt institutets vaccinationregister har sammanlagt 2 830 820 personer i landet fått sin första dos av coronavaccinet, vilket motsvarar omkring 50,8 procent av befolkningen. Totalt 725 402, eller ungefär 13 procent av befolkningen, har fått också den andra dosen.
Enligt måndagens siffror har 5 209 487 coronatest utförts i Finland.

Så här rapporteras coronasiffrorna

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar dagligen utifrån uppgifter som införts i registret över smittsamma sjukdomar.
I många sjukvårdsdistrikt rapporteras det antal positiva laboratorieresultat som finns på morgonen – siffrorna är alltså inte jämförbara med institutets.
Enligt institutet kan systemet på grund av dataöverföringen leda till en viss fördröjning i rapporteringen.
Sjukvårdsdistrikten meddelar själva om antalet dödsfall och hur många som behöver sjukvård.

ANDRA LÄSER