Så blir nya kvarteret för eleverna i Kottbys svenska skola

I höst blir det förändringar för barnen som går i Kottby lågstadieskola. Redan nu finns det nya bilder på hur det nya skolhuset kommer att se ut.

Kottby skola ska få ett nytt hus på samma tomt. I framtiden går också Kottby, Månsas, Staffansby och Åshöjdens elever sin högstadietid här.
Sofia Holmlund
08.04.2022 07:30 UPPDATERAD 08.04.2022 07:38
I sommar rivs den svenska skolan på Pohjolagatan 45 i Kottby. Det betyder att eleverna i höst flyttar in i en lokal i närheten, på Lyckovägen, medan ett nytt skolhus börjar byggas.
Det ska stå klart 2024 och rymma cirka 500 barn och ungdomar. I dag går cirka 150 barn i skolan.
På tomten byggs 3 038 kvadratmeter ny våningsyta vilket innebär att byggnaden blir betydligt större än den nuvarande. Enligt staden beaktar byggandet både kulturmiljön och den omgivande naturen.
Här är en skiss på hur den nya skolan kommer att se ut.
Nära skolan, på Pohjolagatan 47, ligger ett höghuskvarter från 1950-talet. Husen ägs av Helsingfors stads bostäder (Heka).
Den dåvarande stadsarkitekten Hilding Ekelund ritade husen medan trädgårdskonsulenten Elisabeth Koch planerade gårdarna. Då var tanken att det är både möjligt och befogat att skapa en högklassig arkitektur och omgivning för alla medborgare, i synnerhet barnfamiljer med knappa inkomster.
Staden vill nu skydda de värdefulla byggnaderna och gårdarna. Likaså tänker man skydda Otto-Iivari Meurmans park, som ligger vägg i vägg med skolan. Likadant vill man också göra med den historiska kiosken, som ligger nära ettans spårvagnshållplats.
Den är ritad av Gunnar Taucher på 1930-talet, och av den här sortens tidiga kiosker finns bara tre stycken bevarade i Helsingfors.
Ungefär 500 elever ska gå i den nya skolan.
När stadens planer för kvarteren presenterades tyckte en del invånare att det nya skolhuset skulle bli för massivt. Nu har stadsplanerarna minskat på husets storlek och gjort det lägre. Lokalerna och verksamheten ligger också i huvudsak på den nuvarande tomten.
Andra invånare igen ville att parkområdena och gångrutterna i kvarteren bevaras, vilket de i huvudsak nu görs.
Skolan ligger också granne med brandstationen som är från 1931 och även den ritad av Taucher. Tanken är att den ska få en ny servicebyggnad.
Stadsmiljönämnden godkände en förändring i detaljplanen för kvarteren i tisdags. Stadsstyrelsen ska också ta ställning till det här i vår.

Tillräckligt lugnt?

I samband med att Helsingfors stadsfullmäktige godkände prislappen för den nya skolan, 23,2 miljoner euro, lämnade ledamot Sami Muttilainen (VF) in en åtgärdsmotion, som godkändes.
Den gick ut på att skolhuset måste ha tillräckligt med lugna klassrum.
Nu berättar staden att en del av lokalerna är skilda klassrum och en del är så kallade justerbara lärmiljöer. Där kan klasslokalerna kopplas samman med varandra eller delas upp med flyttbara väggar beroende på vad som undervisas.
Kottby skola kommer att ha flera lärokvarter där ett sådant är "hemområde" för 125 elever. Kvarteret delas sedan in i olika lärolokaler, som rymmer drygt 60 personer. Lokalen kan delas in i två eller tre delar.
En sådan del kan en grupplokal vara, som rymmer 20-30 elever och påminner om ett traditionellt klassrum till storleken.
I varje lärokvarter finns det minst en lokal där små grupper kan jobba. Mellan lokalerna finns glasväggar med gardiner.
Ämnesundervisningen sker i skilda klassrum.

ANDRA LÄSER