Presidenten öppnade riksmötet med en uppmaning att förbinda sig: "Den som sig i leken ger får leken tåla"

Den nya riksdagens arbete har inletts med riksmötets öppning. Både presidenten och talman Antti Rinne oroade sig för konflikt, hot om våld och våld som drabbat kandidater.

25.04.2019 13:25 UPPDATERAD 25.04.2019 15:47
Att en så stor del av riksdagen förnyats - fler ansikten är nya, fler kvinnor är invalda och medelåldern har sjunkit – vittnar om en levande demokrati, sade republikens president Sauli Niinistö då han öppnade det första riksmötet efter val.
– Det är särskilt anmärkningsvärt att folket använt sin rösträtt aktivare än på flera årtionden.
Efter riksdagsvalet har det varit mycket tal om splittring och polarisering, och om att politiken verkat grälsjuk och konfliktfylld.
De rader presidenten inledde med kan tolkas som en kommentar till det – och en uppmaning.
– För hundra år sedan sade den tyska samhällsvetaren Max Weber att politik är som att långsamt och intensivt borra genom tjocka plankor.
– Inför val betonar vi skillnaderna mellan oss och våra konkurrenter. Efter valet bör fokus ligga på nationens gemensamma intresse. Ni är inte här för att bredda klyftorna utan för att minska dem, för att sköta våra gemensamma ärenden. Framför er har ni många tjocka plankor att borra igenom. Det är ett jobb som ni endast klarar tillsammans.
Sauli Niinistö kom också med en anmärkning som tycktes bottna i att statsministrar kommit och gått under den senaste tiden: Ingen statsminister har suttit en hel period sedan Paavo Lipponen. Matti Vanhanen och Jyrki Katainen slutade i förtid, och som körsbär på kakan lämnade Juha Sipilä in sitt avsked fem veckor före val.
Niinistö nämner dock ingen av dessa, utan manar till en ”tankeställare” om valperioden man förbinder sig till.
– Jag vill framhålla innebörden i att förbinda sig. ”Den som sig i leken ger, den får leken tåla.” På individnivå gäller det här gamla uttrycket såväl dem som utnämns till medlemmar i statsrådet, som er riksdagsledamöter. Det förtroende som folket visat er i valet måste ni leva upp till, helt och fullt.
–Till regeringssamarbetet förbinder man sig på partinivå. Statsrådets arbetssätt beskrivs officiellt med ordet ”kollegialt”. Det betyder att beslut fattas tillsammans och att ansvar bärs tillsammans.
En känga riktades mot den förra regeringen också då Niinistö sade att det skorrar illa när regeringspartier skyller på varandra om "vems beslut" något varit. När social- och hälsovårdsreformen föll började beskyllningarna snabbt, men presidenten avser i sitt tal och andra exempel på fingerpekande. Han slår fast att det finns bara ett sätt att göra regeringssamarbetet, och "det är kollegialt".
Niinistö riktar i sitt öppningstal blicken också mot följande stora demokratihändelse i - EU-valet den 26 maj. Också där varnar han för att vanliga människor får bilden av att det bara grälas. I stället borde vi fråga vad vi har gemensamt, säger Niinistö.
Riksdagens talman Antti Rinne svarade med ett tal efter att presidenten förklarat riksmötet öppnat.
Både presidenten och Rinne fäste uppmärksamhet vi diskussionsklimatet och de hot om våld som förekommit mot kandidater.
- Under valkampanjen märktes ovanligt mycket trakasserier av kandidater, hot om våld och rentav våldshandlingar. Det är farligt för demokratin sade Rinne.
- Vi får inte låta rädsla hindra oss att tala, eller hindra oss från att ställa upp i val och vara kandidater.
Rinne uppmanade alla ledamöter att dagligen prova på att gå in i bemötande diskussioner med dem som har annan åsikt än de själva, och föregå med gott exempel.
Rinne talade också om diplomati och den regelbaserade världsordningen i utrikes- och Europapolitiken.
– Utan tillit och tro skulle inte den period av stabilitet och regelbaserad världsordning som vi upplevt ha förverkligats. Under den här tiden har vi sett världens fattigdom halveras.

ANDRA LÄSER