Fritt fram att bygga små modulära kärnkraftverk

Små modulära kärnkraftverk (SMR) skulle kunna byggas i Finland redan i dag. Det finns inga juridiska hinder för att bygga SMR, men tillståndsprocessen är inte optimal. Det framkommer i en undersökning som LUT-universitetet har gjort. 

Juhani Hyvärinen ser inga juridiska hinder för att bygga små modulära reaktorer i Finland.
Sören Jonssonsoren.jonsson@hbl.fi
30.05.2022 15:28
Små modulära reaktorer skulle kunna byggas redan nu, men det finns skäl för att uppdatera kärnenergilagen och praxisen i Finland. Det är kontentan i den utredning som LUT-universitetet har gjort för Arbets- och näringsministeriet. 
”SMR-reaktorerna presenteras som ett potentiellt alternativ till utvecklingen av energiproduktionen. Kärnkraften spelar en viktig roll för att trygga försörjningstryggheten i Finland och uppnå de riksomfattande klimatmålen”, säger Liisa Heikinheimo, industriråd vid Arbets- och näringsministeriet i ett pressmeddelande.
En av fördelarna med SMR är att de är modulära, det vill säga att det går att serieproducera kärnkraftverken. Lagen i sin nuvarande form tillåter däremot inte serieproduktion av kärnkraftverk, i stället krävs separata tillstånd för alla moduler. Det här är något som borde rättas till, enligt utredningen. 
Utredningen kommer att utnyttjas för att ta fram ett lagförslag till en reviderad kärnenergilag. Den nya lagen uppskattas träda i kraft 2027.

ANDRA LÄSER