Gröna unga vill ha frivillig värnplikt

Förbundet förespråkar selektiva kallelser till uppbåd.

De gröna unga och studerandenas förbund vill slopa den allmänna värnplikten.
De gröna unga och studerandenas förbund kräver att den allmänna värnplikten för män slopas och i stället ersätts med frivillig värnplikt för män och kvinnor. Enligt förbundet är det nuvarande värnpliktssystemet diskriminerande, ojämlikt och omodernt.
"Det nuvarande systemet tvingar en del av medborgarna att delta i landets försvar, vilket är problematiskt. Försvarssystemet måste bygga på den fria viljan och respektera de mänskliga rättigheterna", säger förbundets nyvalda ordförande Peppi Seppälä i ett pressmeddelande.
De gröna unga och studerandenas förbund förespråkar i stället en modell där selektiva kallelser till uppbåd skickas till alla ungdomar, som har gjort en förhandsanmälan i en viss åldersgrupp. Förbundet kräver att beväringstjänsten ska vara frivillig och anser att Finland klarar sig med mindre försvarsstyrkor genom att förbättra det militära samarbetet med EU.
Enligt förbundet lönar det sig att i stället satsa mer krut på fredsmedling och förebyggande av konflikter.

ANDRA LÄSER