Norges planer på att begränsa elexport överraskar

Norge exporterar stora mängder el, men nu tryter vattenkraften. Norska politiker vill därför begränsa elexporten när vattenkraften sinar.

– Att begränsa exporten kunde orsaka stor skada, säger Jukka Ruusunen, vd för stamnätsbolaget Fingrid.

Norges statsminister Jonas Gahr Støre.
Katarina Koivistokatarina.koivisto@hbl.fi
17.08.2022 05:01 UPPDATERAD 17.08.2022 07:00
I våras möttes stamnätsbolagen kring Östersjön för att diskutera hur läget med höga elpriser och eventuell effektbrist skulle tacklas. Samarbete var då ett ledord i ett läge som alla var eniga om att var svårt, omtalar Jukka Ruusunen, vd för Finlands stamnätsbolag Fingrid.
Nu har torka och en omfattande export av el ändå gjort att de norska magasinen för vattenkraft sjunkit till historiskt låga nivåer. Det fick den norske energiministern Terje Aasland (Arbeiderpartiet) att förra veckan meddela att man tittar på ett förslag där Norge kunde begränsa möjligheten till elexport i situationer då vattennivån i magasinen är låg.
Norge producerar omkring 90 procent av all sin el med hjälp av vattenkraft. För en dryg vecka sedan var vattennivån i södra Norge där efterfrågan är som störst nere på drygt 50 procent av vattenmagasinen rymmer. Det är den lägsta nivån på tio år, uppger den norska vatten- och energimyndigheten NVE.
Det norska förslaget att begränsa exporten får skarp kritik av Ruusunen. Han säger sig förstå Norges oro över försörjningsberedskapen då det gäller el i landets södra del. Men att begränsa exporten skulle samtidigt nagga förtroendet för elsamarbete länder emellan i kanterna säger han.
Norge är en stor elexportör och exporterar stora mängder till bland annat Tyskland, Storbritannien och Nederländerna. Begränsar Norge sin export skulle det redan höga elpriset i Tyskland och i Mellaneuropa öka ytterligare. 

Svår vinter väntar

Elpriset ligger på rekordhöga nivåer också i stora delar av Norden och under hösten och vintern beräknas prisnivån stiga ytterligare. Möjligheterna att begränsa elkonsumtionen och att ta reservkraft i användning diskuteras i flera länder.
– Förslaget att begränsa elexporten är ett överraskande drag. Just nu är Norge en stor exportör, men norrmännen har också dragit stor nytta av den gemensamma elmarknaden då de behövt importera, säger Ruusunen.
Den gemensamma elmarknaden regleras av en mängd olika förordningar och enligt dem kan inget land stänga gränserna för elexport annat än i en nödsituation. Inte heller importen kan begränsas. 
Norges statsminister Jonas Gahr Støre (Arbeiderpariet) säger ändå i tidningen Aftenposten att varje land själv måste ta ansvar för att energisystemet fungerar. Därför hoppas han på förståelse för den norska linjen.

Frågan politisk

Finland importerar inte speciellt mycket el från Norge, mindre mängder importeras till norr. Däremot är den finska marknaden väldigt beroende av elimport från Sverige.
– Går ett land in för att begränsa sin elexport blir lätt alla lidande av det, säger Ruusunen.
Också vd för Energiindustrin Jukka Leskelä poängterar att en eventuell exportbegränsning är en stor, gemensam fråga. Det finns gemensamma regler för elmarknaden, påpekar han.
– Det här är en politisk fråga, säger Leskelä.
Elisabeth Sæther, statssekreterare vid det norska olje- och energidepartementet, svarar på ett mejl från den svenska tidningen Dagens Industri att arbetet med att utforma den nya mekanismen för att begränsa exporten tar hänsyn till vilket spelrum man har inom det existerande regelverket.
”Vi är beroende av att våra förbindelser med Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannien, Finland och Nederländerna fungerar väl. Det vore kortsiktigt och oklokt att avsluta detta energisamarbete, även om situationen nu är krävande. Samtidigt är det vår uppgift att säkra vår egen strömförsörjning i osäkra tider.”, skriver hon enligt DI i mejlet.

ANDRA LÄSER