Urvalsproven ska vara trygga också för riskgrupper

Tack vare rigorösa regler kan högskolorna återigen ordna urvalsprov i stor skala. När ekonomiutbildningarna håller inträdesprov på tisdagen är man redo för både munskyddsvägrare och personer som får symtom under provet.

De sökande sitter i ett tjugotal salar. Det betyder att man behöver ett 80-tal övervakare, vilket är långt fler än normalt, säger Linda Gerkman.
Det har varit ett synnerligen komplicerat pussel att lägga, konstaterar Linda Gerkman, direktör för studier och antagning vid Hanken om årets urvalsprovsarrangemang.
ANDRA LÄSER