Varför vill Venezuela inte ta emot hjälp av USA?

USA har förorsakat Venezuela en förlust på tiotals miljarder dollar med sina sanktioner och sin handelsblockad.

Det har säkert varit svårt för många som följer med händelserna i Venezuela att förstå varför landet inte låter USA ge bistånd till människor som lider av den ekonomiska krisen. För den ståndpunkt som delas av miljoner venezuelaner finns det dock rimliga skäl. Förenta staternas stöd är inte uppriktigt, och det är inte nödvändigtvis något stöd alls. Röda Korset och FN-organisationerna har tagit avstånd från de amerikanska biståndstransporterna eftersom de inte vill att det humanitära biståndet skall politiseras.
USA säger sig vilja hjälpa fattiga venezuelaner. Men Juan Guaidó, som har utbildats och styrs av USA, har öppet visat sig vilja återvända till den politik som dominerade på 1990-talet och som gynnade de rika och förtryckte de fattiga.
Värdet av det stöd som har förts till gränserna är tiotals miljoner dollar. USA har dock förorsakat Venezuela en förlust på tiotals miljarder dollar med sina sanktioner och sin handelsblockad. Endast under tiden mellan augusti 2017 och augusti 2018 förlorade Venezuela sex miljarder dollar på grund av sanktionerna. Förenta staternas regering uppskattar att de sanktioner som infördes i början av året hindrar landet från att använda sina tillgångar utomlands till ett värde av sju miljarder dollar och orsakar en förlust av exportinkomster på elva miljarder dollar inom ett år. Enligt den amerikanska människorättsadvokaten Alfred de Zayasin, som har undersökt situationen i Venezuela på FN:s vägnar, är sanktionerna ett av de främsta skälen till den ekonomiska krisen.
USA försöker öppet åsidosätta Maduros regering och har antytt att man kommer att använda våld vid behov för att nå sitt mål. I denna situation måste man misstänka att biståndsåtgärderna är en provokation som skapar mark för det framtida militära ingripandet.
Inblandning i Venezuelas interna angelägenheter motiveras av kränkningar av de mänskliga rättigheterna som regeringen har varit skyldig till. Även om kränkningarna är verkliga är de inte orsaken till ingripandet: USA struntar i de mänskliga rättigheterna i de länder som följer dess vilja. Färska rapporter från Amnesty berättar till exempel om allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Colombia och Brasilien, med andra ord i de länder som Förenta staterna nu använder i sin verksamhet mot Venezuela. Å andra sidan gör Förenta staterna sig själv skyldig till en flagrant överträdelse av den internationella rätten med sanktionerna mot Venezuela. Enligt de Zayasin och FN:s specialrapportör för mänskliga rättigheter, Idriss Jazairy, kränker sanktionerna oskyldiga människors mänskliga rättigheter.
Av anförandena från president Donald Trump och den nationella säkerhetsrådgivaren John Bolton är det verkliga skälet att ingripa i Venezuela också tydligt: i landet finns världens största oljeresurser.

Olli Tammilehto

Fiskars

ANDRA LÄSER