Insändare: Det fanns andra alternativ för Västerleden

Aktuellt i Helsingfors är nu utvecklingen av området kring Västerleden. Enligt planen ska bostäder byggas för upp till 15 000 nya invånare.
23.05.2023 02:11
Stadsmiljönämnden i Helsingfors beslutade senaste tisdag (9.5.2023) om planeringsprinciperna för delgeneralplanen för området omkring Västerleden. Beredningen, som presenterades för oss som är medlemmar i nämnden, utgick kort sagt ifrån att området ska utvecklas så att det planeras bostäder för upp till 15 000 nya invånare och att en del av Västerleden skulle gå genom en ny tunnel. För att det här skulle lyckas behövs utfyllnad i havet.
Jag och SFP:s fullmäktigegrupp i Helsingfors ser ett flertal problem med beredningen. Bland annat anser vi att det föreslagna byggandet är för storskaligt och vi vill inte att det kring Drumsö görs utfyllnader i havet. Helsingfors är en stad som präglas av havet. Då ska vi värna om våra stränder, vattenkvaliteten och förstås också människors trivsel. Helsingforsarna trivs vid havet och vill ha också naturstränder.
Därför föreslog jag på tisdagens stadsmiljönämndsmöte att ärendet skulle återremitteras, det vill säga att vi skulle avstå från att fatta beslut och istället skicka tillbaka ärendet för ny beredning utgående från vissa premisser. Jag föreslog att planeringsprinciperna skulle frångå planerna att göra utfyllnad i havet, att byggande enbart ska göras måttligt, att grön- och rekreationsområden ska bevaras och utvecklas och att det ska finnas tillräckligt med områden även för motionstjänster och båtliv. Trafiken till och från Västa hamnen måste också framöver fungera bättre och det påverkas av hur Västerleden utvecklas.
Enbart en annan nämndmedlem stödde mitt förslag, en röstade blankt och resten av nämndens medlemmar motsatte sig.
Jag känner att det är relevant för helsingforsare och Drumsöbor att känna till det här och SFP:s agerande eftersom HBL:s bevakning av frågan inte noterade att det också röstades om återremittering i nämnden.
En del andra ändringsförslag godkändes. Flera av dem var bra och minskar förhoppningsvis på både utfyllnad i havet och byggande. Beredningen fortskrider ändå nu och det återstår att se exakt hur följande steg kommer att se ut.
Silja Borgarsdóttir Sandelin, Stadsfullmäktigeledamot (SFP)

ANDRA LÄSER