Därför är skatten lägre på diesel

Trots att diesel och bensin numera kostar ungefär lika mycket vid pumparna, är skatten på diesel 26 cent lägre per liter än skatten på bensin. Det är en sorts subvention till den tunga trafiken, som ägare till dieseldrivna personbilar har fått åka snålskjuts på.

Priset på bensin och diesel vid pumparna är numera ungefär detsamma.
15.11.2018 05:39 UPPDATERAD 29.11.2018 10:48
Bilismen engagerar. Medborgarinitiativet för att slopa den så kallade drivkraftsskatten för dieselbilar hade fram till onsdagskvällen samlat cirka 109 000 namnunderskrifter. Det har gått rekordsnabbt, initiativet lanserades på måndagen av Sisko och Heino Paavola i Haapavesi.
Motivet till medborgarinitiativ är att drivkraftsskatten inte längre fyller sin ursprungliga, prisutjämnande, funktion eftersom diesel har blivit så dyr.
I många decennier har diesel varit billigare än bensin och trots att ägare av dieselbilar betalat drivkraftsskatt, som bygger på fordonets vikt, så har dieselbilar varit förmånligare att använda för den som kör mycket.
Den senaste tiden har dieselpriset stigit rejält, vilket beror på att världsmarknadspriset gått upp till följd av ökad efterfrågan. Här inverkar bland annat den globala högkonjunkturen.

Bittert för ägare av dieselbilar

Det betyder att konsumentpriset på bensin och diesel numera är ungefär detsamma. Enligt sajten Polttoaine.net var genomsnittspriset vid landets mackar på måndagen 1,524 euro för bensin (95E10) och 1,494 för diesel, men vid vissa stationer var diesel till och med dyrare än bensin.
Det här känns förstås bittert för ägare av dieselbilar eftersom de dessutom tvingas betala drivkraftsskatten, vilket ägare av bensinbilar slipper. Om dieselpriset förblir högt finns också en oro för att andrahandsvärdet på dieselbilar sjunker.
Trots att bensin och diesel numera kostar ungefär lika mycket vid pumparna, är det skattefria priset på diesel högre än på bensin. Skatten på diesel är nämligen 26 cent lägre per liter än skatten på bensin. *
Den lägre skatten är en sorts subvention till nyttotrafiken – bussar, lastbilar och långtradare – i syfte att öka näringslivets konkurrenskraft. Den här subventionen har ägare till dieseldrivna personbilar fått åka snålskjuts på, låt vara att de betalar en högre drivkraftsskatt än nyttotrafiken. För personbilar är drivkraftsskatten 5,5 cent för varje påbörjat 100 kilo av bilens massa. Motsvarande siffra för paket- och lastbilar är mellan 0,6 och 2,2 cent beroende på bland annat fordonets storlek. Uppgifterna kommer från Trafi.

Får vänta till nästa riksdag

Eftersom medborgarinitiativet samlat mer än 50 000 namnunderskrifter är riksdagen skyldig att ta upp frågan till behandling. Det sker av allt att döma först av nästa riksdag som tillträder efter valet i april.
Bilförbundets ordförande Pasi Nieminen uttrycker i Ilta-Sanomat oro över att en slopad drivkraftsskatt bara skulle leda till att skatten på diesel stiger. När drivkraftsskatten sänktes senast höjdes i gengäld skatten på diesel med 13 cent per liter. Sedan 2011 har skatten på bränsle enligt IS stigit fyra gånger och varje gång har dieselskatten stigit mer än bensinskatten.

ANDRA LÄSER