Testades positivt för covid i 505 dagar

En patient med covid-19 testades positivt för coronaviruset i 505 dagar i rad innan hen avled. Det är den längsta kända infektionen enligt brittiska forskare.

Ett år och fem månader. Så länge hade en brittisk patient an pågående covidinfektion enligt en ny rapport. Arkivbild.
Petra Hedbom/TT
23.04.2022 19:36
Patienten hade ett kraftigt försvagat immunsystem och flera andra sjukdomar. Symptomen på covid-19 kom i januari 2020, då patienten också testades positivt. Patienten testades därefter regelbundet fram till sin död.
Fallet presenterades under en pågående medicinsk kongress med det europeiska sällskapet för mikrobiologi och infektionssjukdomar och har ännu inte publicerats i någon vetenskaplig tidskrift.

Snitt: 70 dagar

Forskarna, från bland annat King’s College London, studerade totalt nio covidpatienter som alla hade försvagat immunförsvar på grund av bland annat cancer, hiv eller medicinska behandlingar till följd av andra sjukdomar.
Forskarna ville studera hur sars-cov-2-viruset förändrar sig över tid hos individer med nedsatt immunförsvar. I snitt kvarstod infektionen i 70 dagar för patienterna, men två av dem testade positivt i över ett år. Regelbundna analyser av patienternas virus visade att hos fem av de nio patienterna muterade viruset minst en gång, för vissa upp till tio gånger.

Större mutationsrisk

Fem av de nio patienterna lever i dagsläget och av dessa är det en som under början av 2022 fortfarande hade pågående infektion. Två av patienterna blev av med viruset utan behandling, två fick behandling med monoklonala antikroppar och antivirala läkemedel.
Forskarna som deltagit i studien säger i en presskommentar att ingen av de mutationerna som hittats bland de nio patienterna har fått någon stor spridning. Men de menar att coronaviruset tycks ha en större möjlighet att mutera hos individer med nedsatt immunförsvar.
Det tidigare kända längst pågående infektionen var 335 dagar.

ANDRA LÄSER