Nästan 58 procent av befolkningen är vaccinerade mot coronaviruset

Incidensen i landet fortsätter att sjunka.

Mellersta Österbotten ståtade på måndagen med incidenstalet 0 på Institutet för hälsa och välfärds coronakarta. Även Österbotten – med 6,5 – hör till de sjukvårdsdistrikt i landet där läget är bäst.
Institutet för hälsa och välfärd rapporterar om 84 nya coronafall på måndagen. Hittills har 95 168 fall av sjukdomen covid-19 konstaterats i Finland sedan epidemin fick sin början.
Landets incidens, det vill säga antalet fall per 100 000 invånare under två veckor, är 21,4. Under förra uppföljningsperioden var incidensen 24.
I Nyland är incidensen 38,3, i Egentliga Finland 19,2, i Österbotten 6,5 och på Åland 9,9.
Kajanaland har landets högsta incidens med 44,6. Mellersta Österbotten kan, som enda sjukvårdsdistrikt i landet, visa upp incidenstalet 0.

Färre på sjukhus

På måndagen vårdas 29 personer för covid-19 på sjukhus i Finland. Av dem får fem personer intensivvård.
Antalet personer som vårdas på sjukhus har minskat med sex stycken sedan i söndags.
Fram till onsdagen före midsommarhelgen hade 969 coronarelaterade dödsfall rapporterats i Finland, uppger Institutet för hälsa och välfärd.
Enligt institutets vaccinationsregister har 3 220 572 personer i Finland vaccinerats med åtminstone en dos coronavaccin, vilket motsvarar nästan 58 procent av befolkningen. Av dem har 980 821 fått två doser, vilket är nästan 18 procent av befolkningen.

Så här rapporteras coronasiffrorna

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar dagligen utifrån uppgifter som införts i registret över smittsamma sjukdomar.
I många sjukvårdsdistrikt rapporteras det antal positiva laboratorieresultat som finns på morgonen – siffrorna är alltså inte jämförbara med institutets.
Enligt institutet kan systemet på grund av dataöverföringen leda till en viss fördröjning i rapporteringen.
Sjukvårdsdistrikten meddelar själva om antalet dödsfall och hur många som behöver sjukvård.

ANDRA LÄSER