Ledare: Grön omställning eller grön exploatering?

Vem har väjningsplikt då strategiska ekonomiska och tekniska – rentav existentiella – intressen frontalkrockar med ursprungsbefolkningen? I Kiruna råder en djup målkonflikt kring sällsynta jordartsmetaller. Går det att kompromissa?

Norrsken pryder natthimlen vid Jukkasjärvi, nära Kiruna.
LedareTorsten Fagerholmtorsten.fagerholm@hbl.fi
03.02.2023 11:01 UPPDATERAD 03.02.2023 13:22
Grunden för trafiketikett är att ingen enskild part har rättigheter eller företräde – det enda som existerar är gemensamma skyldigheter. Inbillar man sig att det vore fritt fram att ta sig för utgör man en trafikfara.
Vem älskar väl gruvor? Nyligen släppte den svenska gruvjätten LKAB en nyhetsbomb: en stor fyndighet med ovanligt höga halter av så kallade sällsynta jordartsmetaller. Det handlar om kritiska ingredienser i modern teknik, inklusive datorer, mobiltelefoner, elfordon, förnybar energiproduktion och försvarsindustri.
Europa är kroniskt importberoende av dessa strategiska råvaror, medan Kina är herre på täppan. Ju längre ner i förädlingskedjan man kommer, desto större är Pekings dominans. 

ANDRA LÄSER