Vi klarar oss inte utan kontanter

Att i riksdagen få stöd för detta laginitiativ borde enligt vår åsikt inte vara särdeles svårt.

08.03.2020 20:05
Vi före detta sparbanksdirektörer i Sjundeå och Liljendal stöder varmt riksdagsledamot Anders Norrbacks tankegångar om behovet av kontanter, som han framför i sin insändare (HBL Debatt 3.3).
Att i riksdagen få stöd för detta laginitiativ borde enligt vår åsikt inte vara särdeles svårt. Speciellt med tanke på den äldre befolkningen som inte har och inte kan använda sig av tillbudsstående datateknik är detta initiativ värt allt understöd. Hoppas vi i sinom tid får se ett konkret resultat i denna för så många så viktiga fråga.

Frey Karlsson

Sjundeå

Bo Broman

Liljendal/Lovisa

ANDRA LÄSER