Helsingforsföräldrar kräver mer pengar och personal till daghemmen

Inför Helsingfors stadsfullmäktiges första möte för i år samlades hundratals föräldrar och barn på Senatstorget för att uttrycka sin oro och frustration över situationen inom småbarnspedagogiken i Helsingfors.

Biträdande borgmästaren för fostrans- och utbildningssektorn, Nasima Razmyar (SDP) deltog i demonstrationen ”Stop VaKava leikki” på Senatstorget i Helsingfors på onsdagen. På hennes högra sida står Miia Kemppi, direktör för småbarnspedagogiken i Helsingfors.
Anna Korkmananna.korkman@hbl.fi
18.01.2023 20:46 UPPDATERAD 18.01.2023 22:08
”För vems skull är vi här”? ropar en av arrangörerna av föräldrarnas demonstration som på onsdag kväll har samlat några hundra föräldrar och barn på Senatstorget.
”Barnens!” ljuder folkhavet enstämmigt till svar. 
Föräldrarna har fått nog av tomma löften och kräver nu att den politiska ledningen och beslutsfattarna i Helsingfors skrider till handling för att förbättra läget inom småbarnspedagogiken, som länge lidit av personalbrist.
– Visst oroar den rådande situationen inom småbarnspedagogiken och vad den innebär för barnens framtid. Småbarnspedagogiken är ändå barnens vardag och liv och familjernas stödnätverk, säger Tia–Maria Pakkanen som är på plats och själv har två barn i dagisåldern.
Hon upplever att personalbristen märks väldigt tydligt på barnens daghem i Vallgård.
– Man märker att personalen är överarbetad. Som föräldrar har vi noterat att barnen blivit rastlösare om kvällarna till följd av att personalen byts ut så ofta, säger hon.
Från vänster, Tia–Maria Pakkanen, Hilla Alltio, Jutta Aaltio och Alva Valkama.
Samtidigt öser Pakkanen berömmande ord över dagispersonalen.
– De är fantastiska, men samtidigt är det synd att se att det inte finns någon stabilitet då personalen inte är bestående, säger hon.
Hilla Aaltio och Jutta Aaltio som också är på plats instämmer med allt som Pakkanen säger.
– Till beslutsfattarna vill jag säga att barnen är framtiden och deras vardag är något vi måste satsa på. Pengarna måste hittas, säger Tia Pakkanen.
– När barnen mår bra så då mår också vi som jobbar med barnen bra, säger Monika Pensar som jobbar som barnskötare i Helsingfors.
Monika Pensar som är barnskötare på daghemmet Barnabo i Bocksbacka står också i havet av röda ballonger som fackförbundet JHL delat ut. 
– Jag kom hit i dag för att jag vill stödja att föräldrarna tagit initiativ till det här, säger Pensar. 
– Fast det står på pappret att vi har tillräckligt många vuxna per barn så är det ganska ofta som grupperna är för stora, och det orsakar höga ljudnivåer och stressiga situationer som gör att både barn och vuxna blir stressade, förklarar Pensar.
De allra mest akuta åtgärderna som behövs inom småbarnspedagogiken är enligt Pensar mindre barngrupper, större personal och högre lön.
– När barnen mår bra så mår också vi som jobbar med barnen bra. Vi måste ha tid att lyssna, skratta och skoja med barnen för att de ska känna sig trygga i stället för hetsade. När det fungerar blir arbetet också meningsfullt och det handlar inte bara om att överleva dagen, säger Monika Pensar.

Adress överräcktes 

Under demonstrationen överräcktes en adress till biträdande borgmästaren för fostrans- och utbildningssektorn, Nasima Razmyar (SDP) och Miia Kemppi, direktör för småbarnspedagogiken i Helsingfors. Adressen har undertecknats av över 6 700 personer som kräver omedelbara åtgärder inom småbarnspedagogiken i Helsingfors.
– Det här är kanske den viktigaste adressen jag någonsin fått, konstaterade Razmyar, som höll med om att läget är allvarligt men att staden försöker ingripa med åtgärder.
Bland annat betonade Razmyar att en koordineringsgrupp för personaltillgång inom småbarnspedagogiken tillsattes våren 2022 med syftet att hitta flera konkreta åtgärder för att förbättra tillgången till arbetskraft.
Henrik Axlunds son är ofta orolig och trött efter dagis, då personalbristen är svårare än någonsin – så här försöker Helsingfors lösa krisen
Så här ska personalbristen på Helsingfors daghem lösas – ”Barnen vet att det blir extra mycket lek när Stacey kommer”

ANDRA LÄSER