Vi måste välkomna och lyfta upp – inte tysta ner – kvinnor som tar plats

"Kvinnor ska välkomnas med öppna armar varje gång de tar steget in i idrottens eller samhällets patriarkala maktkorridorer. Låt kvinnornas röster höras och se till att deras budskap får tyngd och lyfts fram. Bara på det sättet kan vi utveckla samhället och idrotten och förstärka demokratin."

Yoshiro Mori tvingades avgå från sin post som ordförande för organisationskommittén för OS i Tokyo efter att han uttalat sig sexistiskt och nedvärderande mot kvinnor.
Hur idrotten och samhället ser ut och vilka värderingar som styr verksamheten och beslutsfattandet är i högsta grad beroende av vilka som sitter på makten.
Då en kvinna tar plats i en manlig värld känner männen sig hotade och kränkta av att deras inskränkta världsbild förändras och att de inte längre är de självskrivna och självklara ledarna.
Det leder ofta till att kvinnor som inte längre nöjer sig med att stå vid sidan och bekräfta männen utan vill vara aktiva, leda och driva förändring möts av hån, hat, trakasserier och hot.
Tyvärr fungerar de kränkta männens reaktioner som en broms för utvecklingen och de kan till och med vara ett hot mot demokratin.
I dag är det männen som sitter på makten och det behövs flera kvinnliga ledare både inom idrotten och i samhället för att strukturerna ska ändras, för att verksamheten ska utvecklas och för att värderingarna ska bli modernare.
"För att demokratin ska förverkligas är det viktigt att olika människogrupper är representerade i beslutsfattandet. Hittills har till exempel unga samt kvinnor och män med invandrarbakgrund varit underrepresenterade i beslutsfattandet", skriver Social- och hälsovårdsministeriet i ett uttalande.
Men samtidigt som demokratin behöver flera kvinnor och personer med olika bakgrund finns det ett starkt motstånd mot dem som inte hör till normen – det vill säga de som inte är vita män.
Kvinnor och minoritetsrepresentanter bemöts med trakasserier, hatprat och förminskande kommentarer. De hotas, de skräms, de förlöjligas och de förväntas anpassa sig till de patriarkala strukturer som styr och alltid styrt.
"Jag är kvinna och ung, och att jag är det påverkar hur jag behandlas. Till exempel har jag under min fullmäktigeperiod bland annat blivit tilltalad med ”lilla du”, det har frågats om jag vet något om saken med tanke på min unga ålder, det har sagts att jag inte är tillräckligt påläst (utan att säga vad det är jag missat) och en fullmäktigeledamot sa att jag har ”piss i huvudet” då jag röstade på ett sätt han inte skulle ha gjort."
Citatet är Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anita Westerholms i hennes blogginlägg om hur kvinnor bemöts i offentliga rum och på sociala medier.
Den här sortens hatprat leder till att kvinnor tvekar eller till och med väljer att inte ställa upp för förtroendeuppdrag vilket leder till en ytterligare snedvridning av makt(o)balansen i samhället.
En vanlig uppfattning inom idrotten (och också andra delar av samhället) är att kvinnor inkräktar i manliga rum och sammanhang då de vågar ta plats, väljer att uttrycka sina åsikter och vill vara med och påverka.
Idrotten behöver starka kvinnor.
Idrotten behöver ledande kvinnor.
Idrotten behöver kvinnor med åsikter.
Idrotten behöver kvinnornas röster.
Ändå finns det inget idrottens män verkar vara lika rädda för som just starka, ledande kvinnor med åsikter.
De ses som ett hot i stället för en resurs.
Om vi inte bjuder in, bjuder in och ser till att kvinnor får samma möjligheter, rättigheter och förutsättningar som vi män i beslutsfattandet kommer idrotten och samhället att stå och stampa.
Då det i dag nästan uteslutet är män som bestämmer och som styr beslutsfattandet är det ytterst svårt att uppnå en jämställd och inkluderande idrott där också andra än män känner sig välkomna, prioriterade och viktiga.
Hur idrotten och samhället ser ut och vilka värderingar som styr verksamheten och beslutsfattandet är som sagt i högsta grad beroende av vilka som sitter på makten.
Därför ska kvinnor välkomnas med öppna armar varje gång de tar steget in i idrottens eller samhällets patriarkala maktkorridorer. Låt kvinnornas röster höras och se till att deras budskap får tyngd och lyfts fram. Bara på det sättet kan vi utveckla samhället och idrotten och förstärka demokratin.
ANDRA LÄSER