Mari Leppänen valdes till ny biskop för Åbo ärkestift – första kvinnliga biskopen

Mari Leppänen, född 1978, tar över som biskop för Åbo ärkestift efter Kaarlo Kalliala.

Mari Leppänen valdes till ny biskop för Åbo ärkestift med 54,6 procent av rösterna.

Mari Leppänen (född 1978) har valts till ny biskop för Åbo ärkestift med 54,6 procent av rösterna enligt den preliminära rösträkningen. Leppänen valdes till biskop under den andra röstningsrundan där motkandidaten var Jouni Lehikoinen (född 1961) som är kyrkoherde i Mikaels församling i Åbo. Leppänen fick 565 röster mot Lehikoinens 467.

Leppänen prästvigdes 2012. Hon är stiftsdekan i Åbo ärkestift sedan 2019. Hon har tidigare arbetat bland annat som biskopens specialrådgivare, projektchef för församlingsvalet på Kyrkostyrelsen och som präst i församlingen i Lundo.

Det fanns 1 194 röstberättigade personer under den andra omröstningen. De röstberättigade utgörs av alla präster och lektorer i ärkestiftet och motsvarande antal lekmannaelektorer.

Ursprungligen var fyra kandidater uppställda i biskopsvalet, men Heikki Arikka, kyrkoherde i Malms församling, och Kaisa Huhtala, kyrkoherde i Björneborgs församling i Teljä, föll bort efter den första omröstningen.

Åbo ärkestifts nuvarande biskop Kaarlo Kalliala går i pension den 31 januari 2021. Mari Leppänen kommer att bli stiftets första kvinnliga biskop.

ANDRA LÄSER