Lagen om biblioteket för synskadade Celia ska revideras

Undervisnings- och kulturministeriet vill att tjänsterna för synskadade och andra med läshinder ska förbättras.

Digitaliseringen, utvecklingen av den europeiska lagstiftningen om tillgänglighet samt förändringarna i befolkningsstrukturen gör att lagen om biblioteket för synskadade måste ses över.
Forsknings- och kulturminister Annika Saarikko (C) har tillsatt en arbetsgrupp för att bereda ett förslag till revidering av lagstiftningen om biblioteket för synskadade känt som Celia.
Målet är att främja allas delaktighet i samhället och att de grundläggande kulturella fri- och rättigheterna uppfylls, skriver Undervisnings- och kulturministeriet i ett pressmeddelande.
Lagen ska revideras så att den bättre beaktar förändringarna i samhället och i bibliotekets verksamhetsmiljö.
De största orsakerna är digitaliseringen, utvecklingen av den europeiska lagstiftningen om tillgänglighet samt förändringarna i befolkningsstrukturen.
Arbetsgruppen ska bland annat se över förhållandet mellan tjänsterna för synskadade och för andra med läshinder samt övriga tjänster som samhället erbjuder ifråga om litteratur, tillgång till information, lärande och kultur.
Ordförande för arbetsgruppen är Minna Karvonen, direktör vid undervisnings- och kulturministeriet.
Övriga medlemmar är bland andra Matthias Jakobsson (verksamhetsledare, Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf), Outi Salonlahti (tillgänglighetsexpert, För kultur på lika villkor rf) och Minna von Zansen (chef vid Biblioteket för synskadade).
Förslaget ska utarbetas i form av en regeringsproposition. Arbetsgruppens mandatperiod är 1.11.2020–30.9.2021.

ANDRA LÄSER