EU: Finland har tolkat fel – britter behöver nytt tillstånd efter brexit

Brittiska medborgare som har ett intyg över permanent EU-uppehållsrätt i Finland måste byta ut det mot ett nytt uppehållstillståndskort enligt utträdesavtalet mellan EU och Storbritannien.

Europeiska kommissionen har meddelat att utträdesavtalet mellan Storbritannien och EU delvis har tolkats fel i Finland.
21.09.2021 14:45
Europeiska kommissionen har meddelat att utträdesavtalet mellan Storbritannien och EU delvis har tolkats fel i Finland. Det innebär att även brittiska medborgare som har ett intyg över permanent EU-uppehållsrätt i Finland måste byta ut det mot ett nytt uppehållstillståndskort enligt utträdesavtalet.
I utträdesavtalet nämns att britter med EU-uppehållsrätt har rätt att ansöka om att deras uppehållsrätt byts ut mot en ny. I Finland tolkades det som att rätten inte var en skyldighet och att de tidigare permanenta uppehållstillstånden därför skulle fortsätta gälla. Inrikesministeriet beklagar de felaktiga anvisningarna.
Nu har kommissionen varit tydlig med att alla britter enligt utträdesavtalet måste ansöka om en ny status för att de ska få behålla sina rättigheter i Finland.
Hittills har Inrikesministeriet och Migrationsverket starkt rekommenderat alla brittiska medborgare att lämna in ansökan eftersom de nya uppehållstillstånden gör det lättare att uträtta ärenden både i Finland och vid Schengenområdets yttre gräns.
Om man har ett intyg över sin tidigare permanenta EU-uppehållsrätt är ansökan om den nya uppehållsrätten avgiftsfri. Ansökningstiden för ny uppehållsrätt började den 1 oktober 2020 och pågår till den 30 september 2021.