Vanda räknar inte med någon recession

Fazer valde Lahtis, men nyetableringarna i Vanda är ändå många. Staden räknar med att höra till dem där flest nya arbetstillfällen föds just nu.

Vandas stadsdirektör Ritva Viljanen ser positivt på de närmaste åren, det viktiga är att samhället nu öppnat upp igen efter pandemin, säger hon.
Katarina Koivistokatarina.koivisto@hbl.fi
06.06.2022 16:51 UPPDATERAD 06.06.2022 16:56
Ordet recession hör för tillfället inte till Vandas stadsdirektör Ritva Viljanens vokabulär. Visst är det ekonomiska läget i Finland bekymmersamt, men Vanda har sparat tidigare år och kan nu se framåt och satsa på vad Viljanen kallar för investeringar för att öka stadens attraktionskraft.
Det innebär investeringarna som omfattar allt från att bygga Vandaspåran mellan Västerkulla och Helsingfors-Vanda flygplats till ett stort nytt campus för inlärning i Ånäs. Också ett hus för stadskultur i Myrbacka och utvecklingen av fritidsområdet kring Hanaböle träsk hör till det som ska höja stadens attraktionskraft.
Att företag väljer att flytta till Vanda eller att utvidga sin verksamhet i staden innebär skatteinkomster och medverkar till att stadens ekonomi hålls stabil.
Valmet meddelade för några veckor sedan att företaget flyttar ett kontor för cirka 700 anställda till Dickursby, teknologiföretaget Okmetic tillkännagav en stor utvidgning av fabriken i Björkhagen som ger omkring 500 nya arbetstillfällen och på torsdagen inviger bageriet Vaasan en ny linje i Rosendal. Högteknologi och livsmedel är branscher stadsdirektören gärna ser att etablerar sig i Vanda.
— Vi hade gärna hållit kvar Fazers godisfabrik, men huvudkontoret, besökscentret och kexfabriken finns ändå fortsättningsvis i Fagersta, säger Viljanen.
Hon påpekar att det inte bara är företag som flyttar till Vanda. Strålsäkerhetscentralen Stuk har till exempel precis öppnat sitt nya huvudkontor i Ånäs.
Färgtillverkaren Tikkurila måste flytta från sitt nuvarande fabriksområde i Dickursby inom några år, om företaget blir kvar i Vanda är ännu oklart. Staden har erbjudit olika alternativa placeringsplatser för tillverkningen, men inga beslut är fattade.

Satsar på Aviapolis

Utvecklingen på och kring flygplatsen fortsätter också trots att kriget i Ukraina försvårat trafiken till och från Asien. Ritva Viljanen påpekar att kinesiska flyg fortfarande får flyga över ryskt luftrum och tror att den trafiken kommer igång igen då coronarestriktionerna i Kina börjar lätta. I övrigt har mycket av flygtrafiken vänt västerut nu.
— Det är viktigt att fortsätta att utveckla infrastrukturen kring flygplatsområdet med grundläggande service och det gör staden. Flygtrafiken är viktig för ett land som Finland, säger hon.
Viljanen påminner om att byggandet av Finlands hittills största hotell också precis har börjat vid flygplatsen.
Företagsetableringarna innebär också att arbetslösheten som under coronapandemin växte sig rekordstor nu visar på en nedgång igen. Arbetslöshetsprocenten i Vanda är 10,5 procent. Den kunde vara lägre, tycker Viljanen som ändå anser att utvecklingen går åt rätt håll. Också de långtidsarbetslösa är nu färre än för sex månader sedan.

Ny stor simhall

Den ekonomiska utvecklingen i Vanda som helhet fortsätter enligt stadsdirektören att vara positiv också nästa år. Staden växer och investerar i service, personal och lokaler. Vanda avkortar också skulder och fortsätter med åtgärder som ska öka produktiviteten och tillväxten.
Den ram för ekonomin som gjorts upp för planeringen av budgeten för 2023 räknar med några år av tillväxt för Vanda. Resultaträkningen i ramen för nästa år förutspår att stadens årsbidrag blir 165,4 miljoner euro och räkenskapsperiodens resultat 50,1 miljoner euro. Vanda investerar enligt planerna drygt 158 miljoner euro nästa år. 
Investeringarna i stadsutveckling fortsätter i Dickursby, i Myrbacka, i Aviapolis, i Kivistö och i Håkansböle. Bland annat arbetet med Elmo simhall i Björkby och med kulturfabriken Fernissan pågår. 
Dessutom byggs skolor och daghem. Renoveringen av Mårtensdals skola börjar och ett nytt daghem i anslutning till den byggs också. Arbetet börjar i höst och fortsätter till 2024.

ANDRA LÄSER