Vindkraft är ett dyrt miljöhot

16.02.2022 12:25
Det byggs och skall byggas stora vindkraftsparker till lands och till havs. Vindkraften påstås vara det billigaste energislaget i dag och mycket billigare än kärnkraft. Vinden är fossilfri och därför är vindkraften också per definition miljövänlig! Påståendet att vindkraft är billigaste energislaget tar inte hänsyn till livslängd och att man i snitt bara får ut en tredjedel av den installerade effekten. Att installera väderberoende elproduktion gör också hela elsystemet instabilt. De senaste planerna är att bygga enorma vindkraftsparker både norr och söder om Åland.
Tänk er att vi enbart hade vindkraft. När det är vindstilla skulle det vara strömlöst hur många vindsnurror det än står ute i havet. För att det inte skall bli mörkt måste det finnas en annan konstant elproduktion, som inte är beroende av vind eller också dyra och komplicerade lagringssystem för energi, som sedan kan bli el. Det här räknas aldrig med när man talar om vindkraftens kostnader. Hela Europas elsystem har blivit instabilt och elpriserna höga och varierande genom för stor andel vind- och solkraft. Kärnkraften levererar koldioxidfri el med konstant effekt utan variationer, den perfekta baskraften.
Vattenkraft ger också en konstant elproduktion men är ändå väderberoende då regnmängderna kan variera och därmed tillgången på vatten i magasinen. I dagens läge måste vattenkraften användas för att reglera och korrigera den ojämna elproduktionen från vindkraft och sol. Det har medfört att tillgången på vattenkraft blivit ojämn. Ju mer vindkraft, som kommer in i nätet desto svårare blir det för vattenkraften att jämna ut produktionen.
Vindkraften påstås vara billig. I Piteå kommun i Sverige bygger man Europas största vindkraftpark, Markbygden. Etapp ett är klar och omfattar drygt 300 vindkraftverk. Etapp två skall få 440 kraftverk och trean ungefär lika många. Total installerad effekt skall bli cirka 3 700 MW (megawatt är 1 000 kW). Låter mycket, men beräknad elproduktion på 12 TWh (terawattimmar) motsvarar ett kraftverk på 1 500 MW bara 40 procent av installerad effekt. Kostnaden är beräknad till 60 miljarder kronor, ungefär sex miljarder euro. Jämför kärnkraftverket Olkiluoto 3, som är på 1 600 MW och slutnotan 8,5 miljarder euro. Olkiluoto får en livslängd på över 40 år medan vinkraften får cirka 20 år. Utslaget på verkens livslängd blir elkostnaden från detta svindyra kärnkraftverk mindre än hälften av vindelen. Dessutom beräknas havsbaserad vindkraft vara dubbelt så dyr som landbaserad!
Men vindkraften är så miljövänlig? Markbygden upptar en yta på 450 kvadratkilometer! Googla på Svevind markbygden. Är det så vildmarkerna i Norden ska se ut? Skrämmande. Ett kärnkraftverk kräver några hektar. Till varje torn skall det dras väg och kablar. Vi vet också att alla djur flyr områden med vindkraft. I Tyskland har man funnit att vindkraften är ett allvarligt hot mot hela insektsbeståndet. På ett år krossas cirka 1 200 ton insekter av rotorbladen enbart i Tyskland, det blir ungefär 1 200 miljarder insekter. Alla kryp, som fastnar på bladen, minskar också verkningsgraden med upp till 50 procent om bladen inte rengörs. Det är sådana mängder att forskarna anser det vara ett allvarligt hot mot insektsbeståndet. Insekter är livsviktiga för vår livsmedelsproduktion och balansen i naturen.
Speciellt havsbaserad vindkraft är ett stort miljöhot. Bladen eroderas och släpper ifrån sig plastpartiklar. Vindkraftsförespråkarna försöker tona ner detta och påstår att det är mycket små mängder medan bland annat norska studier indikerar att ett normalstort kraftverk under en livstid på 15 år släpper ut 10 procent av vingarnas vikt eller sex ton. Detta försvinner rakt ner i havet. Studerar man bilder av skadade blad är det uppenbart att det är stora skador och mycket plast som försvunnit. Plasten innehåller dessutom Bisfenol A, som är ett hormonstörande och giftigt ämne. Detta hamnar också i havet. Man har inte heller i dag någon bra teknik för att ta hand om utslitna rotorblad, vilka klassas som farligt avfall.

Jan Grönstrand,

Mariehamn

ANDRA LÄSER