Det är dyrt att utbilda sig till psykoterapeut – "Att klassificera om utbildningarna skulle väl vara den enklaste vägen att få ner priset"

Det råder brist på svenskspråkiga psykoterapeuter i Finland, men att utbilda sig till psykoterapeut på svenska har länge varit svårt.

Det råder stor brist på psykoterapeuter i Finland, och de som finns fördelar sig ojämnt i landet.
Det är ungefär tio sedan den senaste svenskspråkiga psykoterapeututbildningen ordnades och den som vill gå en utbildning nu måste ha råd att betala för sig, ibland upp till 60 000 euro. Nu planeras två nya utbildningar på svenska.
Det råder stor brist på psykoterapeuter i Finland och antalet psykoterapeuter fördelar sig ojämnt i landet. I städerna är det till exempel lättare att få tillgång till psykoterapi än på landsbygden, även om det kan vara svårt även där. Speciellt stor brist är det på svenskspråkiga psykoterapeuter.
Enligt Valvira finns det just nu ungefär 8 300 registrerade psykoterapeuter i Finland.
Sedan 2012 faller det på universitetens bord att ordna utbildningar. De kan däremot inte tvingas att ordna dem, och någon statlig finansiering får de inte. Utbildningar inom psykoterapi klassificeras som fortbildning, inte specialisering.
Därför hänger utbildningarna på att det till exempel finns olika organisationer som ordnar dem tillsammans med universiteten. För att detta ska gå ihop måste det finnas ett tillräckligt antal personer som vill söka till utbildningen, och som samtidigt kan betala för den.
– Att klassificera utbildningarna som specialiseringsutbildningar skulle väl vara den enklaste och tydligaste vägen att få ner priset. Men det kräver politiska beslut, säger Lena-Stina Nyström, ordförande i Finlands Svenska Psykoterapiförening.
När universiteten tog över utbildningen steg kostnaden med sextio procent.
– Vi har sökt, och fått, stöd som vi har använt. Men fonder och stiftelser har ofta som policy att de inte stöder det som ska finansieras av staten, säger Nyström.

Psykoterapiutbildningarnas dilemman

De som vill utbilda sig till psykoterapeut behöver en lämplig högre högskoleexamen eller en vårdutbildning som grund. Därtill krävs minst 30 studiepoäng i psykologi eller psykiatri. Dessutom ska man ha jobbat med psykvårdsarbete i minst två år före utbildningen.
Utbildningen tar i allmänhet 3,5 år och består av 65 till 80 studiepoäng.
Sedan 2012 ordnas utbildningarna av universiteten i samarbete med olika organisationer, men de studerande betalar fortfarande notan. Därför behöver de som vill gå en utbildning inom psykoterapi även ekonomiska medel.
Universiteten får ingen statlig finansiering och det hänger därför på utomstående aktörer och antalet betalande och kvalificerade sökande om utbildningar inom psykoterapi blir av.
Medborgarinitiativet Psykoterapian puolesta, på svenska ungefär "Å psykoterapins vägnar", startades för att göra psykoterapiutbildningarna i Finland gratis. Medborgarinitiativet samlade 55 818 underskrifter och har gått vidare till riksdagen för behandling.
Enligt initiativet är det inte ekonomiska medel som avgör psykoterapeutens förmåga, utan den egna motivationen och förmågan att behärska de färdigheter som yrket kräver.
Enligt initiativet är det även viktigt att beakta bristen på psykoterapeuter i Finland.
– Vi har inte officiellt tagit ställning till medborgarinitiativet, men vår styrelse är enig om att något behöver göras för att få ner kostnaderna, säger Nyström.
Medborgarinitiativet kommer att behandlas i riksdagens kulturutskott under hösten.
– Vi kommer utreda och behandla medborgarinitiativet grundligt och höra sakkunniga i lugn och ro efter utskottets sommarpaus. Det är bra att ämnet tas upp, säger kulturutskottets vice ordförande Eeva-Johanna Eloranta (SDP).
Det råder stor brist på psykoterapeuter i Finland, och de som finns fördelar sig ojämnt i landet.

ANDRA LÄSER