2 600 finländare har beskattats fel – räkning eller inbetalning att vänta

Ungefär 2 600 finländare har drabbats av fel i beskattningsbesluten. "Vi är ledsna över detta", säger Sami Varonen, ledande skattesakkunnig på Skatteförvaltningen i ett pressmeddelande.

Cirka 2 600 finländare har fel beskattningskommun på sitt beskattningsbeslut för åren 2018–2020.

Cirka 2 600 finländare har fel beskattningskommun på sitt beskattningsbeslut för åren 2018–2020. Skatteförvaltningen rättar nu beskattningen för dessa personer.

Felet gäller en grupp finländare som har flyttat utomlands, år 2018 eller senare, men fortfarande är allmänt skattskyldiga i Finland.

Felet som har uppstått är att en del finländare som flyttat utomlands fått fel kommun antecknad på sitt beskattningsbeslut.

"I praktiken har alltså vissa personer beskattats enligt kommunalskattesatsen i fel kommun – av en del har det tagits ut för mycket i skatt och av andra för lite. Vi är ledsna över detta", säger ledande skattesakkunnig Sami Varonen på Skatteförvaltningen i ett pressmeddelande.

Rättelsen kan föra med sig antingen skatteåterbäring eller kvarskatt, men ingen ränta uppbärs.

Skatteförvaltningen rättar beskattningen för de kunders del som berörs av felet och kontaktar dem per brev. Kunderna behöver inte själv kontakta Skatteförvaltningen.

"I regel handlar det om några hundra euro åt ett eller annat håll. Om årsinkomsterna är exempelvis 30 000 euro innebär en korrigering på en procentenhet att kommunalskatten justeras med cirka 300 euro", säger Varonen.

Enligt Skatteförvaltningens uppskattning ska cirka 1 200 av dessa personer betala mer i kommunalskatt och det är ungefär lika många för vilka kommunalskattesatsen blir mindre.

"Om rättelsen leder till att kunden ska betala kvarskatt tar Skatteförvaltningen inte ut dröjsmålsränta", säger Varonen.

ANDRA LÄSER