Henriksson vikarierar statsminister Marin några dagar i juli

När statsministern har förhinder sköts hens uppgifter av en ställföreträdande minister.

Justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) är statsminister Sanna Marins (SDP) ställföreträdare 12 juli och 17-18 juli, medan statsministern är på semester.

I enlighet med grundlagen sköts statsministerns uppgifter av den minister som utsetts till ställföreträdare, om statsministern har förhinder. Om också denna minister är förhindrad sköts uppgifterna av den minister som är äldst till tjänsteåren.

Statsministerns första ställföreträdare är finansminister Annika Saarikko (C), andra ställföreträdare utrikesminister Pekka Haavisto (Gröna), tredje ställföreträdare justitieminister Henriksson och fjärde ställföreträdare familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP).

Sanna Marin har semester fram till den 30 juli.

ANDRA LÄSER