Digitalisering = öppenhet

När informationen är öppen, när debatten är fri och när medborgarna har jämlika tillfällen till utbildning av hög kvalitet finns det en lösning på alla mänsklighetens problem.

Har ni noterat detsamma som jag? När man nämner ordet ”digitalisering” brukar folk nicka mycket kunnigt, men deras blickar blir glasartade. Digitalisering innebär lite allt och sist och slutligen ingenting alls utom att saker uttrycks med ettor och nollor.
Talade man efter att transistorn hade uppfunnits om att man lever i transistorns tidevarv – eller efter att analog teknik uppenbarade sig om att vi har trätt in i den analoga epoken?
Knappast. Kanske det nu också skulle löna sig att i stället för den nya teknologins namn tala om de möjligheter den öppnar. En väsentlig följd av digitaliseringen är öppenhet: alla har tillträde till all information som har publicerats i världen. Informationsmonopolet har brutits. Förvaltningen och myndigheterna kan inte längre styra genom att reglera eller undanhålla information – för första gången i mänsklighetens historia. När den offentliga informationen och de offentliga tolkningarna allt lättare kan utmanas med alternativ information och alternativa tolkningar smälter makten och den bäst motiverade åsikten ihop med varandra. Det bästa argumentet är egentligen kung. Detta torde öppna ypperliga möjligheter för en jämlik medborgardebatt och vidare för demokratin.
Det är en annan sak förstås att alla samhällen ännu inte godkänner den öppenhet som digitaliseringen medför. Det är dock helt klart att öppenheten segrar förr eller senare.
Lyckligtvis stöder och uppmuntrar Finland öppenhetens framgång. Öppna data är ett viktigt exempel på detta. Huvudstadsregionens program för öppna data, Helsinki Region Infoshare (www.hri.fi), fyllde förra veckan fem år. HRI har redan gett ut en stor mängd information samlad och producerad av förvaltningen i form av öppna data för vem som helst som är intresserad av att trassla med – förhoppningsvis för att skapa nya, nyttiga och måhända också ekonomiskt lönsamma applikationer. Maj månads tio i topp var huvudstadsregionens postnummerområden, Helsingfors ortobild, Helsingfors detaljplan, terrängdata för Helsingfors baskarta, Helsingfors byggnader, Helsingfors 3D-byggnader, felparkering i Vanda, Helsingfors detaljplanekarta, Helsingfors stads anskaffningar och Rest-gränssnittet för huvudstadsregionens servicekarta.
Och fler resultat kommer till. Helsingfors nya stadscykelsystem hann inte vara i bruk längre än några dagar innan kodaren Sampsa Kuronen med kompisar gav ut en applikation som visar tillgängligheten till cyklar vid varje cykelstation. Gå och pröva: www.kaupunkifillarit.fi. Ytterligare applikationer är säkert på väg.
När informationen är öppen, när debatten är fri och när medborgarna har jämlika tillfällen till utbildning av hög kvalitet finns det en lösning på alla mänsklighetens problem – kanske inte en slutgiltig lösning, men åtminstone ett lösningsförslag. Finländarna har alla dessa tre element tillhanda. Vad väntar vi på?
ANDRA LÄSER