Kommunanställda har förtjänat sin lön

Kvinnodominerade, offentliga branscher grävdes ännu djupare ner i lönegropen i fjol.

Det förhandlas om löner och halvering av nedskärningen av semesterpenningen inom den kommunala sektorn.
För tillfället innebär arbetet inom dessa branscher ett för utmattande jobb och för låga löner. Sjukskötarna har inte tid att hålla matpauser och bränner ut sig. Daghem och skolor har för stora grupper och för små utrymmen. Lönerna och arbetsvillkoren måste göras rimliga.
Kvinnodominerade, offentliga branscher grävdes ännu djupare ner i lönegropen i fjol. Lönerna för kommunanställda minskade med 1 procent medan lönerna inom den privata sektorn ökade med 0,6 procent. För alltför många kommunanställda är nya glasögon och förnyade avgiftsbelagda vaccinationer bara en dröm med dessa löner.
Att halvera nedskärningarna av semesterpenningen är ett måttligt förslag, och det bör försvaras med nödvändiga organisatoriska åtgärder.

Jaakko Lindfors

Åbo

ANDRA LÄSER