Kommuner säger upp för att inte höja skatten

Måndagen är sista dagen för kommunerna att slå fast sin kommunskatt för nästa år. Även nu är det mellan 40 och 50 kommuner som höjer kommunskatten, medan bara en handfull sänker den.

Till skillnad från slutet av 1990-talet, då kommunerna åter kunde sänka skatterna efter depressionens höjningar, verkar kurvan nu stadigt krypa uppåt i hela landet i snitt.
I Svenskfinland har Lovisa, Lappträsk, Pedersöre, Vörå och Vasa föreslagit att höja kommunskatten nästa år med en halv procent. Karleby är den enda som föreslagit en sänkning med en halv procentenhet.
Hela listan över kommunskatter 2020 uppdateras här.
Enligt Timo Reina, vice vd på Kommunförbundet, såg det i ett skede ut att bli ännu fler kommuner som höjer skatten nästa år. Men en del har valt sparåtgärder i stället.
– Det fanns fler höjningsförslag än vad som nu blir verklighet, men i stället har tiotals kommuner samarbetsförhandlingar på gång. Det är ett sätt att balansera, och det används mer än tidigare år, säger Reina.
Till skillnad från slutet av 1990-talet, då kommunerna åter kunde sänka skatterna efter depressionens höjningar, verkar kurvan nu stadigt krypa uppåt i hela landet i snitt.
– Det finns alltid enskilda kommuner som har möjlighet att sänka skatten, men den stora trenden är oundvikligen att beskattningen skärps då kommunernas uppgifter blir fler och investeringstrycket ökar, säger Timo Reina.
Befolkningspyramiden ger inte heller respit.
– Det som avgör på lång sikt är vilka uppgifter kommunerna åläggs att sköta, och den teknologiska utvecklingen och produktiviteten.

Finländarna inte pigga på fusioner

Stiftelsen för kommunal utveckling, Kaks, har i en färsk enkät frågat finländarna om deras åsikter om kommunekonomin.
Nästan två tredjedelar, 58 procent, motsätter sig att den egna kommunen skulle gå ihop med en annan. 54 procent motsätter sig höjningar av kommunskatten och 61 procent motsätter sig högre skuldsättning. Samtidigt anser en majoritet att servicen inte får försämras, och inte heller utlokaliseras.

ANDRA LÄSER