Misslyckat lära ukrainska barn svenska

08.04.2022 11:11
Det ser ut att uppstå en diskussion i medierna om hur tvåspråkiga kommuner lyckas placera ukrainska flyktingbarn i svenskspråkig skola (HBL 6.4).
Detta är i min mening en misslyckad lösning, för eleven, familjen, flyktingarnas samhörighet och egna nätverk. Dessa flyktingar har framför sig många ytterst svåra utmaningar, vi bör inte utöka dessa med att placera barnen i svensk skola och höja deras skolbörda med två nya främmande språk. Om deras tid i skolan här i Finland blir långvarig kommer svenskan som andra inhemska i sinom tid.

Åke Holmlund,

Sjundeå

ANDRA LÄSER