Juha Sipilä stod för rekordsnabb kovändning

Statsminister Sipilä avslutade en diskussion om studentsvenskan samma dag han själv föreslagit en sådan.

I den färska pamfletten "Regeringen Sipilä och svenskan" som publicerades i går uttryckte statsminister Juha Sipilä förståelse för den oro som tjänstemännens allt sämre kunskaper i svenska har skapat. Han kopplade själv utvecklingen till reformen av studentexamen 2005 då svenskan nedklassades till ett valbart ämne i studentexamen.
Sipilä sade att det inte har förts någon diskussion om att återinföra den obligatoriska studentsvenskan men att det kanske borde göras. I en intervju för Svenska Yle som gick ut tidigt i går upprepade han det bekymmersamma med försämrad tjänstemannasvenska och att följderna av att studentsvenskan är frivillig borde utredas grundligt.
Därefter ska beslut fattas om eventuella åtgärder. Han lovade också ta upp frågan om studentsvenskan med undervisningsministern.
Några timmar senare var det helt annat ljud i skällan. Eller egentligen hade den nästan tystnat. Då han i en partiordförandetent i A-studio i gårkväll fick frågan om obligatorisk studentsvenska borde återinföras svarade han med ett enda ord: "Nej". Sina svar på alla andra frågor i samma frågebatteri utvecklade han betydligt mer.
Varför kunde han inte för en finsk publik säga samma sak som han hade sagt inför en svensk samma dag? Samtidigt kan man fråga sig varför han gick ut och uttryckte skenhelig oro för konsekvenserna av att studentsvenskan är frivillig eftersom han är så klar i sin syn på den.
Förhoppningarna om att Sipiläs löfte om en diskussion om studentsvenskan skulle leda till en förändring har sjunkit till botten från en redan tidigare låg nivå. Statsministerns trovärdighet, åtminstone bland landets svenskspråkiga, har fått sig en rejäl törn. Samtidigt har bilden av en beräknande och falsk statsminister börjat ta form.

ANDRA LÄSER