Minimal risk för fler granbarkborrar – men parasiten kan gå lös på granar ännu i år

Trots att epidemigränsen för förekomsten av granbarkborre överskridits tror forskare att risken för en ny generation granbarkborrar denna sommar är minimal.

En ny generation granbarkborrar har upptäckts i Sverige. I Finland är det högst osannolikt att en ny generation angriper träd ännu denna sommar.
Granbarkborren har fortsatt sin framfart i Mellaneuropa under sommaren. Nu meddelar Skogsstyrelsen i Sverige att en ny generation angriper träden i landet.
I Finland nåddes epidemigränsen för förekomsten av granbarkborre i Lappträsk i juli. Gränsen har även nåtts i Punkalaidun och är nästan nådd i Loimaa.
Att förekomsten av granbarkborrar nått epidemigränsen innebär i praktiken att de börjar angripa friska träd.
När en skog drabbas av en epidemi kan skogsägarna tvingas avverka skogen i förtid, vilket leder till ekonomiska förluster.
Tiina Ylioja forskar i skogarnas välstånd och mångfald vid Naturresursinstitutet Luke. Hon tror inte att det finns risk för att en ny generation granbarkborrar börjar äta på träden i Finland denna sommar.
– Det finns inga tecken på en ny generation granbarkborrar i landet. Vi hade en svalare period efter den senaste värmeböljan. Det förhindrade granbarkborrens tillväxt.

Gillar värme och stormar

Granbarkborren gillar värme. Under förra årets rekordvarma sommar angrep två generationer granbarkborrar träden i Finland. På grund av detta finns det även flera granbarkborrar än vanligt i landet för tillfället.
Ylioja tror ändå inte att det som har hänt i Sverige kommer drabba Finland.
– Det skulle krävas en extremt varm period för att en ny generation skulle börja angripa träd ännu i sommar. Den nya generationen kan inte bli färdig om temperaturen mestadels är under tjugo grader.
Samtidigt säger Ylioja att det finns risk för att en så kallad systergeneration går lös på granarna i Finland ännu i år. En systergeneration innebär att de granbarkborrar som angripit ett träd på våren flyger vidare till nya träd.
Granbarkborren angriper främst försvagade granar. Därför är stormar dess allierade.
– Lyckligtvis förekom det få omfattande stormar under vintern. Det innebar att det fanns mindre tillväxtmaterial för granbarkborren på våren, säger Ylioja.

Konsekvenser för skogsägare

Att epidemigränsen är nådd betyder i praktiken att granbarkborren är i stånd att angripa helt friska träd. Det kan få allvarliga konsekvenser för skogsindustrin och privata skogsägare.
– Det är klart att det känns ekonomiskt. Träd som hade kunnat växa längre måste gallras tidigare än planerat efter ett angrepp, säger Ylioja.
I Finland jobbar man med att avlägsna fallna träd i skogarna och därigenom reglera granbarkborrens möjlighet till tillväxt.
– På det här sättet håller vi insektstammarna på en bra nivå. Det är nödvändigt, säger Ylioja.
Granbarkborren är en naturlig del av Finlands ekosystem. Den är nyttig för skogarna så länge stammen inte växer för mycket.
– Granbarkborren bryter ner döda träd som annars skulle ruttna i skogarna. Det är bra för skogarnas mångfald.

ANDRA LÄSER