Riksåklagaren undersöker hot mot journalist

Riksåklagaren Matti Nissinen har beslutat att inleda en förundersökning om misstänkt ärekränkning och olaga hot mot en journalist.

Riksåklagaren Matti Nissinen.
Journalisten fick hotfulla och kränkande samtal och textmeddelanden efter att skrivit om en våldtäkt.
Den lokala åklagaren fattade tidigare beslut om att lägga ner förundersökningen. Motiveringen var att de misstänkta gärningarna var ringa. Efter det lämnades ett klagomål in hos Riksåklagarämbetet.
Riksåklagaren Nissinen säger att det ligger i allmänhetens intresse att de misstänkta hoten undersöks. Han hänvisar till de kränkande kampanjer som journalister utsatts för under den senaste tiden.

ANDRA LÄSER