Insändare: Vill HRT tvinga familjer i västra Vanda att flytta?

15.08.2022 15:16
En ny busslinjereform i västra Vanda trädde i kraft på måndagen. I hela Vanda finns endast ett svenskt högstadium. Efter busslinjereformen går det endast en buss, 571, som man kan åka med från västra Vanda till Helsinge skola. Tidigare trafikerade också buss 311A och jag trodde förstås att den ersätts med 571, men så är inte fallet. Dessutom startar buss 571 från Myrbacka i stället för Varistorna som tidigare.
Det här innebär att den redan nu långa och besvärliga skolvägen blir ännu längre och besvärligare. De elever som bor till exempel i Tavastby eller Varistorna, måste byta buss i Myrbacka. Då 571 trafikerar sällan, tar deras skolväg ännu längre tid än tidigare. Skolan börjar klockan 8.15. Ska eleverna verkligen behöva använda minst en timme till skolresor inom huvudstadsregionen? I de familjer där det är möjligt blir föräldrarna tvungna att köra sina barn till skolan med bil, vilket minsann inte är miljövänligt och inte särskilt billigt med tanke på dagens bränslekostnader.
Nu i augusti och i början av hösten är det möjligt att cykla, men i vintersnöyran är det inte ett alternativ. Vissa föräldrar köper moped till sina ungdomar, men alla har inte den möjligheten. En del funderar på att flytta (som jag själv).
Vi måste få en fungerande bussförbindelse till Helsinge skola från västra Vanda! Skulle det här ha gällt en finskspråkig skola, skulle föräldrarna redan stå på barrikaderna.
Carola Bäckström, Mårtensdal, Vanda

ANDRA LÄSER