SFP:s Henriksson tjänade mest av oppositionsledarna

Svenska folkpartiets ordförande Anna-Maja Henriksson hade de högsta inkomsterna av oppositionsledarna i fjol. Hennes sammanlagda förvärvs- och kapitalinkomster var cirka 117 000 euro.

Svenska folkpartiets ordförande Anna-Maja Henriksson.
På andra plats kom SDP:s ordförande Antti Rinne med cirka 114 000 euro. De grönas Ville Niinistö tjänade 73 000 euro, Vänsterförbundets Li Andersson 68 000 euro och Kristdemokraternas Sari Essayah 67 000 euro.
Av oppositionsledarna var Essayah enda som hade nämnvärda kapitalinkomster, cirka 10 000 euro.
ANDRA LÄSER