Att offentligheten kretsar kring juridiska detaljer och förvaltningsfrågor kan förklaras med att det saknas ett politiskt språk om coronaåtgärder

"Meningsskiljaktigheter är normaltillstånd i en demokrati, men av förståeliga skäl, i en nationell och global kris, finns en bred vilja att undvika partipolitiska motsättningar."

Dag efter dag handlar coronabevakningen om juridiska spörsmål. De senaste veckorna har vi medborgare fått bevittna en förbryllande följetong där politiker, tjänstemän, myndighetschefer och stadsdirektörer har turats om i tv-soffor för att strida om paragraftolkning och processfrågor. Den senaste veckan deltog även justitiekanslern och statsministern under bästa sändningstid.

ANDRA LÄSER