Sjubarnsfamiljen från Irak får stanna tills vidare – avvisningsprocessen ha avbrutits

Helsingfors förvaltningsdomstol har avbrutit avvisningen av den irakiska familjen i Lovisa tills domstolen avgjort de nya besvären.

Den irakiska sjubarnsfamiljen från Lovisa får stanna tills vidare.
Lättnaden var stor på fredagseftermiddagen hemma hos den irakiska Lovisafamilj som för en vecka sedan fick veta att den måste lämna landet omedelbart. Bara några timmar tidigare hade familjens jurist lämnat in en ansökan om verkställighetsförbud, och utdelningen lät inte vänta på sig. Helsingfors förvaltningsdomstol har avbrutit avvisningsprocessen och familjen har nu två veckor på sig att komplettera de nya besvären.
– Lättnaden är stor. En av flickorna sa att det är länge sedan hon sjungit och dansat, men nu har hon gjort det. Och föräldrarna som inte sovit på en vecka kan nu sova ut, säger familjens stödperson Timo Raivio, som på fredag eftermiddag befann sig hemma hos familjen i Lovisa.
Familjens fall har varit i rubrikerna hela veckan och skapat en bred folkopinion mot avvisningarna. I veckan gick också Lovisa stad ut med en stödyttring för familjen, och en Facebookgrupp till stöd för familjen har på kort tid samlat över 4 000 medlemmar. En demonstration till stöd för familjen och mot avvisningarna planeras till lördag eftermiddag på torget i Lovisa.
Familjen har hunnit bo i Lovisa i över två år redan, och tre av barnen är födda i Finland. Alla de äldre barnen talar finska.
Enligt svenska Yle har pappan i familjen hotats till döden i Irak efter att han vägrat transportera vapen i sin ambulans, och efter att han flytt hotades också resten av familjen. Familjen har ändå fått avslag på sin asylansökan i Finland i alla instanser. Timo Raivio är starkt kritisk till hur familjens asylprocess gått till hittills.
– Familjen har inte fått sakkunnig juridisk hjälp, det finns många brister och fel i Migrationsverkets beslut och barnens bästa har inte alls utretts. Familjen har aldrig ens träffat den jurist som tidigare skött deras ärende och inte fått sitt beslut översatt. I besvärsskedet har den tidigare juristen lämnat in en dussinansökan som inte över huvud taget beaktar familjens specifika situation, räknar Raivio upp.
Tillsammans med stödpersoner, tolk och en ny jurist har familjen den här veckan gått igenom sina tidigare beslut och författat nya besvär där bristerna i processen påtalas. Nästa steg är nu att göra eventuella kompletteringar inom två veckor, och efter det invänta förvaltningsdomstolens beslut. Det lär räcka åtminstone hela våren, tror Raivio.

"Asylsökandes rättsskydd har försvagats"

Bland annat Människorättscentret, som administrativt sorterar under riksdagens justitieombudsman, har nyligen uttryckt sin oro över hur de asylsökandes rättsskydd förverkligas. I början av februari skrev Människorättscentret ett brev till inrikes- och justitieministrarna för att fästa uppmärksamhet vid hur de senaste årens lagändringar försvagat de asylsökandes rättsskydd. Lagändringarna har bland annat inneburit kortare besvärstider, inskränkt rättshjälp och ändringar i bestämmelserna om arvoden för rättshjälpen.
– I ljuset av den information vi inhämtat är det uppenbart att det finns missförhållanden och svagheter i olika skeden av asylprocessen, varav åtminstone en del förklaras av obefintlig eller otillräcklig sakkunnig juridisk rådgivning och rättshjälp, skriver Människorättscentret i sitt brev till ministrarna.
Också barnombudsmannen Tuomas Kurttila har redan tidigare varnat för problemen med de skärpta asyllagarna.
– Nu har det aktuella fallet i Lovisa förstås på ett väldigt konkret plan aktualiserat och tydliggjort den här frågan, eftersom familjen rotat sig i Lovisa, och många Lovisabor har lärt känna familjen. Men många försämringar i barnens rättssäkerhet genomdrevs redan 2016, säger Kurttila till tidningen Östnyland.
ANDRA LÄSER