Finlandssvenska förläggare: Helt okej att stryka ”fet” och ”ful” i barnböcker

Att Roald Dahls barnböcker skrivs om för att bli mera tidsenliga aktualiserar åter frågan om vad som är lämpligt innehåll i barnböcker. Även de finlandssvenska förlagen tar ständigt ställning till vad som är lämpligt innehåll i den barnlitteratur de ger ut.

Förlagsredaktörerna Sara Ehnholm Hielm och Karin Berglund tror att moderinseringen av Roald Dahls böcker är genomtänkt.
Malin Slottemalin.slotte@hbl.fi
20.02.2023 19:15 UPPDATERAD 20.02.2023 21:58
I helgen rapporterade The Guardian om att förlaget Puffin gjort revideringar i den brittiska författaren Roald Dahls barnböcker. Ord som ”fet” och ”ful” har ändrats till ”enorm” och ”otäck”. Det är några av förändringarna som gjorts i nyversionerna, och nu ska även de norska översättningarna ses över. 
Rabén & Sjögren i Sverige som gett ut böckerna på svenska planerar däremot ingen nyutgivning. WSOY och Otava som gett ut Dahl på finska uppger att de kommer att följa den reviderade versionen om nyutgivning blir aktuellt.
De finlandssvenska förlagen ger sällan ut utländska barnböcker i översättning, men tar ändå regelbundet ställning till vad som är lämpligt innehåll i barnböcker.

ANDRA LÄSER