EU:s tullunion fyller femtio

Europeiska unionens gemensamma spelregler för gränsöverskridande handel fyller jämna år. Tullunionen är en av hörnstenarna i EU:s verksamhet.

Manneken Pis utklädd som tulltjänsteman på internationella tulldagen den 26 januari 2018.
01.07.2018 10:35
Europeiska unionens tullunion firar femtio år i dag. Unionen grundades den 1 juli 1968 av Nederländerna, Belgien, Italien, Luxemburg, Frankrike och Tyskland. I dag har tullunionen 28 medlemsländer, alla EU-medlemsstater.
Syftet med tullunionen är ett förenhetliga samma tullregler inom hela unionen. Det här gäller import, export och transport. Unionen bildar ett gemensamt handelsområde där medlemsländernas varor kan röra sig fritt. Vid EU:s yttre gränser tillämpas samma regler och tariffer.
Till de nationella tullverkens uppgift hör att övervaka handelsvarornas säkerhet för människor och miljö, bekämpa varuförfalskningar, granska resenärer med stora mängder konstanter för att motverka brottslighet, samt att beslagta narkotika, dopningsmedel, tobak, snus och olagliga läkemedel vid gränserna.
De nationella tullverken övervakar även handeln med utrotningshotade djur- och växtarter.

ANDRA LÄSER