Nästan 500 vårdare har avregistrerat sig för att inte tvingas på jobb – "Mängden är verkligen exceptionell"

Det är exceptionellt många sjukskötare och närvårdare som har ansökt om att säga upp sina yrkesrättigheter i år, uppger Valvira för HBL. Om man finns kvar i registret så kan man nämligen tvingas gå på jobb under en arbetskonflikt, fastän man har sagt upp sig eller bytt bransch.

En hel del sjukskötare och närvårdare avregistrerar sig för att inte tvingas jobba.
Ingemo Lindroosingemo.lindroos@hbl.fi
16.09.2022 16:00 UPPDATERAD 17.09.2022 09:21
I förslaget till patientsäkerhetslag som behandlas av riksdagen finns bestämmelser om att arbetsgivaren kan be regionförvaltningsverket att tvinga utbildade sjukskötare och närvårdare i arbete, om det krävs för att skydda patienters liv och hälsa. Enligt regeringens förslag kan det också gälla utbildade sjukskötare och närvårdare som exempelvis har sagt upp sig, bytt bransch, eller är vårdlediga. Meningen är att åtgärden ska vara en sista utväg för att skydda liv i en situation där till exempel massuppsägningar används som stridsåtgärd. 
De här bestämmelserna gäller enbart yrkesutbildade personer som finns i Valviras register över sjukskötare och närvårdare som har rätt att utöva yrket. Valvira är Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården. Om man inte finns i registret så kan man inte ta emot arbete där det krävs en närvårdar- eller sjukskötarutbildning, inte heller inom den privata branschen. 
Det här året har Valvira tagit beslut om hela 469 ansökningar om att fråntas rättigheten att utöva yrket, på personens egen begäran. Det här kan jämföras med 46 beslut ifjol eller 20 beslut i snitt under de föregående åren.  
– Mängden är verkligen exceptionell, i jämförelse med tidigare år, säger Kirsi Liukkonen, gruppchef vid Valvira. 
Mängden är verkligen exceptionell, i jämförelse med tidigare år
Kirsi Liukkonen
Tehy har redan i våras meddelat att en del medlemmar är beredda att avregistrera sig, för att de inte ska tvingas på jobb, ifall av olika stridsåtgärder. Fackförbunden Tehy och Super har meddelat att de förbereder massuppsägningar för att pressa arbetsgivarna till en avtalslösning. 
Valvira uppger att man får ansöka om att få tillbaka sina rättigheter, men att det kan dröja innan man får ansökan behandlad. 
– Vi strävar efter att behandla ansökningarna om att återfå yrkesrättigheterna inom sex månader, säger Liukkonen. Hon poängterar att Valvira prioriterar de frågor som är mest brådskande med tanke på patientsäkerheten. 
Även om siffran 469 är flera gånger högre än under tidigare år, så är den liten i jämförelse med hela antalet yrkesrättigheter som finns i Valviras register: 151 684 sjukskötare och 203 856 närvårdare. Av sjukskötarna med yrkesrättigheter är 70 procent yngre än 65 år, och bland närvårdarna är 90 procent yngre än 65. 

ANDRA LÄSER