Finländarna förde in fler cigaretter men mindre snus än tidigare – totalt fördes över 400 miljoner cigaretter in i landet i fjol

Kring 400 miljoner cigaretter fördes in i Finland i fjol, en ökning med 14 procent sedan året innan. Införseln av snus minskade i ungefär motsvarande grad.

Största delen av cigaretterna som förs in i Finland köps på färjor.
18.02.2020 16:36 UPPDATERAD 18.02.2020 16:42
Finländska resenärer förde i fjol in cirka 402 miljoner cigaretter och cirka 14,8 miljoner dosor snus. Det betyder en ökning med 14 procent för införseln av cigaretter, medan införseln av snus minskade med 15 procent jämfört med året innan.
Men om man tittar några år tillbaka har införseln av snus ökat med nästan två tredjedelar sedan år 2009 då man började undersöka reseinförseln. Under dessa år har införseln av snus ökat från 5,7 miljoner dosor till 14,8 miljoner dosor per år.

Flest cigaretter köptes på färjor

I intervjuundersökningen framkom det att 61 procent köpte cigaretter för eget bruk, 29 procent åt någon annan och 9 procent för både eget och någon annans bruk. 22 procent av resenärerna hade fört in mer än en kartong cigaretter under en och samma resa.
Mest cigaretter köptes på färjor (36 procent) och näst mest köptes från Estland (17 procent). Nio procent köpte snus från Ryssland.
När det gäller resandeinförseln av snus svarade 75 procent av resenärerna att de fört in snusdosorna för eget bruk, 18 procent att de hämtat snus åt någon annan och 7 procent svarade att de hämtat både för eget och för någon annans bruk. Enligt uppskattning fördes i genomsnitt 750 gram snus (cirka 33 dosor) in per inresa. De införda snusmängderna varierade stort från några tiotals gram till flera kilo.
Undersökningen utfördes på uppdrag av social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet, Philip Morris Finland Oy och Tupakkateollisuusliitto ry.
Drygt 26 000 intervjuer genomfördes för undersökningen.

ANDRA LÄSER